តោះ មកអាន Caption ល្អៗ ជួយឱ្យជីវិតអ្នកស្រស់បំព្រង

92811037_526873558011243_5537505071354347520_n

មកអានCaption ល្អៗ ជួយឱ្យជីវិតអ្នកស្រស់បំព្រងហើយថែមទាំងអាច សម្រាប់យកទៅផុសលើហ្វេសប៊ុក ដោយឥតគិតថ្លៃ

១. ពេលនេះខ្ញុដឹងច្បាស់ហើយ

នរណាស្មោះនឹងខ្ញុំ ទុកខ្ញុំជាអ្វី?

វាមិនសំខាន់ទេ ខ្ញុំចង់រៀននិយាយពាក្យបែបនេះបានម្តងខ្លះ ព្រោះកន្លងមក ខ្ញុំហាក់ទន់ជ្រាយនឹងរឿងកុហកៗ ច្រើនពេកហើយ។ តទៅនេះ ខ្ញុំនឹងរស់នៅដើម្បីខ្លួនឯង សង្គមជាតិ និងមនុស្សល្អៗជុំវិញនៅក្នុងពិភពលោកនេះ។

សន្យាហើយ ថាមិនស្តាយក្រោយទេ

ដែលស្គាល់មនុស្សប្រភេទដូចអ្នក។

#រស់ដើម្បីមនុស្សល្អ

Fresh_aesthetic_green_small_leaves Plant_wallpaper_medium

២. មនុស្សម្នាក់ៗតែងមានចំណុចខ្វះខាតរៀងខ្លួន

ដូច្នេះ សូមកអគតិយកភាពខ្លាំងរបស់អ្នកមកវាយប្រហារ

ជនទន់ខ្សោយ គ្មាននរណាល្អគ្រប់១០ទេ។

#ចំណុចខ្វះខាត

93356050_527582674606998_6389368395216715776_n

៣. ផ្តល់កម្លាំងចិត្តជូនខ្លួនឯង


សម្លឹងមើលឃើញចំណុចល្អៗដែលខ្លួនមាន

សូមកុំដាក់ការគិតមិនល្អក្នុងប្រអប់គិតរបស់អ្នកអី

វាមិនបានជួយអ្វីឲ្យបានប្រសើរឡើងឡើយ។

ទម្លាក់ទុក្ខចុះ ហើយចាប់ផ្តើមរីករាយរាល់វិនាទីដែលអ្នកមាន

មិនថាល្អឬអាក្រក់ វាគង់នឹងរសាត់ឆ្ងាយទៅ។

#កម្លាំងចិត្ត

៤. ពន្លឺប្រៀបបាននឹងក្តីសង្ឃឹម

បើអ្នកនៅតែសង្ឃឹម ពន្លឺនៅតែមានសម្រាប់អ្នក។

សូមបើចិត្តទទួលយករឿងអមង្គលក្នុងគំនិតអ្នក

ហើយគិតថា... វានឹងផ្លាស់ប្តូរទៅវិញមួយរំពេច។

#ក្តីសង្ឃឹម 

92811037_526873558011243_5537505071354347520_n

អត្ថបទនេះផ្តល់ជូនដោយ៖ DRAMA Life Stories

Link: https://web.facebook.com/DramaLifeStories

ផ្តល់សិទ្ធិផ្សាយបន្តដោយ៖ knongsroktv