របៀបធ្វើ «តែចេកទុំ» ញុំាហើយជួយឲ្យគេងលក់ស្រួល និងសម្រួលដល់ការរំលាយអាហារ

អ្នកប្រហែលជាគិតថាវាថ្មី ពុំធ្លាប់លឺទឹកតែប្រភេទនេះពីមុនមកទេ ឬក៏អ្នកធ្លាប់បានដឹងដែរ ប៉ុន្តែមិនធ្លាប់បានសាកល្បងទទួលទានវា។ តោះ!...

មកដល់ថ្ងៃនេះ តើកម្ពុជាបានចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាជនបានប៉ុន្មានភាគរយហើយ?

ការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាជនជារឿងមួយដែលចាំបាច់បំផុតសម្រាប់រដ្ឋាភិបាល ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកាត់បន្ថយអត្រានៃការឆ្លងជំងឺកូវីត១៩។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ប្រទេសកម្ពុជាបើគិតត្រឹមថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា...

Loading...