មកមើលប្លង់ថតរូបតាមទូរស័ព្ទងាយៗរបស់អ្នកថតរូបខ្មែរយើងម្នាក់ ដែលត្រូវបានគេចែករំលែកក្នុងហ្វេសប៊ុក៥ម៉ឺនដង

ការថតរូបពិតជាពិបាក ដើម្បីថតរូបបានស្អាតគឺត្រូវពឹងផ្អែកលើផ្នែកជាច្រើនដូចជា ភាពស្រស់ស្អាតរបស់មនុស្សដែលយើងថត ការស្លៀកពាក់ ការជ្រើសយកទីតាំងនិងម៉ោងថត ការកែរូបភាព និងចំនុចសំខាន់មួយទៀតនោះគឺ ការចាប់ប្លង់។

ពិតណាស់ការចាប់ប្លង់គឺជាផ្នែកសំខាន់មួយដែលមិនអាចខ្វះបាន ដែលធ្វើអោយយើងទទួលបានរូបស្អាតៗជាច្រើនមិនសាំភ្នែកជាមួយរូបប្លង់ដដែលៗ។​ ថ្ងៃនេះក្នុងស្រុកសូមណែនាំការចែករំលែកប្លង់របស់អ្នកថតរូបខ្មែរយើងម្នាក់ឈ្មោះ Raksmey Ly ហៅក្រៅ ពូស្មី ដែលមានអ្នកចែករំលែកក្នុងហ្វេសប៊ុក (Facebook) រហូតដល់ ៥ម៉ឺនដង ។

Screenshot_20210501 154732

"" " "

តោះមកមើលប្លង់ថតរូបខាងក្រោម ៖

158696202_3964309736964294_4986929874585229245_n

158276829_3964311006964167_2444145114184600307_n

158826010_3964310583630876_1972527661649993080_n

158805127_3964309500297651_1095342158177650650_n


159412597_3964310783630856_8118711931511618653_n

160159222_3964309956964272_3276573328084870431_n

158813426_3964310430297558_3859068188102363751_n

159975668_3964309620297639_3760651045521482168_n

159369674_3964310636964204_5970319080082141402_n

159977448_3964310126964255_1456650256886022020_n

រូបភាពដោយ Raksmey Ly