ភ្នាក់ងារទេសចរណ៍បន្តការងារយ៉ាងសកម្មដើម្បីបរិស្ថានអង្គរមានសោភ័ណភាពស្រស់ស្អាត

យោងតាមការបង្ហោះរបស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរា នាថ្ងៃទី ០១ខែ តុលាឆ្នាំ២០២១ ទាក់ទិននឹង ភ្នាក់ងារទេសចរណ៍បន្តការងារយ៉ាងសកម្មដើម្បីបរិស្ថានអង្គរ

ខាងក្រោមនេះគឺជាអត្ថន័យទាំងស្រុងដែល អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានរៀបរាប់៖

ក្រុមភ្នាក់ងារទេសចរណ៍ដែលប្រចាំការនៅប្រាសាទនានាក្នុងរមណីយដ្ឋានអង្គរ បានបន្តចូលរួមយ៉ាងសកម្មបោសសម្អាត ដកកូនរុក្ខជាតិតូចៗដែលដុះលើថ្មប្រាសាទ ដុះនៅតាមជណ្តើរ ព្រមទាំងជួយសម្អាតសំរាមពីក្នុងទឹកជាដើម ក្នុងន័យលើកសោភ័ណភាពបរិស្ថានក្នុងរមណីយដ្ឋានអង្គរឱ្យកាន់តែប្រសើរមួយកម្រិតទៀត។ នេះជាការរួមចំណែកមួយក្នុងចំណោមកិច្ចការជាច្រើនទៀត ដែលក្រុមការងារភ្នាក់ងារទេសចរណ៍នៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាកំពុងធ្វើជាប្រចាំ៕

សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម៖

"

242523747_1876259045914348_7842531277863113289_n

242596613_1876255945914658_1470755449758080843_n

242624304_1876255685914684_8347024754937755357_n

242629041_1876258615914391_1157323324198552451_n

242652444_1876258665914386_7856070022614642389_n

242694828_1876255625914690_7255512403276779889_n

242773453_1876258729247713_4870926593962117023_n

242822403_1876258785914374_3133063700796877187_n

242851184_1876255575914695_7073354554895720932_n

242896516_1876259282580991_1256808412954927831_n

242902801_1876259345914318_5704147204406573666_n

242946445_1876259422580977_8168015973760038893_n


243006337_1876258855914367_5368001091320884433_n

243058724_1876259595914293_2868754001273831936_n

243064922_1876259215914331_2143005474577837615_n

243153632_1876256092581310_1484345840169800390_n

243186762_1876258912581028_1285070789238143137_n

243306771_1876259099247676_1947066531579364504_n

243321561_1876258975914355_1946265134103448361_n

243348193_1876255515914701_4562639079496051741_n

243369811_1876259165914336_2489193464365404216_n

243442726_1876259539247632_7225756686406974961_n

243562049_1876259709247615_3434749767679225186_n

243888893_1876259645914288_7395112417350082314_n

243994314_1876259485914304_206577034425821635_n

244171830_1876256245914628_6172764485308940444_n

រូបភាព៖ ភ្នាក់ងារទេសចរណ៍

ប្រភព៖ អាជ្ញាធរជាតិអប្សរា