អ្នកឧកញ៉ា ឡេង ណាវ៉ាត្រា បង្ហោះសារឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងការផលិតលុបTrailer បទ Are You OK? ជាបន្ទាន់

ក្រោយទទួលរងការរិះគន់ខ្លាំងទៅលើបទ Are You OK? របស់ តន់ ចន្ទសីម៉ា អ្នកឧកញ៉ា ឡេង ណាវ៉ាត្រា បង្ហោះសារឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងការផលិតលុបTrailerជាបន្ទាន់

244959771_775373943284041_4080015411035101944_n

បទ Are you Ok? របស់តារាចម្រៀង តន់ ចន្ទសីម៉ា ដែលបានថតវីឌីអូចម្រៀងក្នុងថ្នាក់រៀន គ្រាន់តែបង្ហោះជាសារធារណៈភ្លាមមានអ្នកយកទៅលេងតាមបណ្តាញTikTokជាច្រើន ព្រមទាំងទទួលបានរិះគន់ជាមួយការកាន់កាំភ្លើងក្នុងថ្នាក់រៀនច្រើនដូចគ្នា។

"

244710278_775374059950696_3882406154695549609_n

244948333_775374013284034_4213877919324686239_n


សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាពជាមួយគ្នានេះដែរ អ្នកឧកញ៉ា ឡេង ណាវ៉ាត្រា ម្ចាស់ផលិតកម្ម Galaxy Navatra ក៏បានបង្ហោះសារឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងលុប Trailer បទចម្រៀងចេញពីបណ្តាញសង្គមភ្លាមៗ ដោយអ្នកឧកញ៉ាបានរៀបរាប់ថា៖

245165602_775374089950693_8260483973963741310_n

សូមអ្នកគ្រប់គ្រងការផលិត របស់ផលិតកម្ម Galaxy Navatra លុប Video trailer បទ are you ok ចេញពី Facebook page នឹង Account TikTok របស់ផលិតកម្ម Galaxy Navatra ចេញជាបន្ទាន់ ទៅតាមការស្នើសុំរបស់ អ្នកគាំទ្រ ហើយត្រូវពិនិត្យមើលចំណុចខ្វះខាតកែលម្អឡើងវិញ។

245030558_775373976617371_2887094367304571683_n

អត្ថបទ៖ ស្លាបប៉ាកកាមាស