សកម្មភាពកាត់ក្រី និងដកហូតដើមឈើមានហានិភ័យខ្ពស់លើកំពែងខាងត្បូងខ្លោងទ្វារខ្មោច

ក្រុមជំនាញនៃនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងព្រៃឈើ ទេសភាពវប្បធម៌ និងបរិស្ថាន រួមជាមួយផ្នែកពាក់ព័ន្ធបានចុះពិនិត្យ និងអនុវត្តវិធានការបន្ទាន់ចំពោះដើមឈើចំនួន៣ដើមដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ ដើម្បីធានាសុវត្តិភាពជូនភ្ញៀវទេសចរ ជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិត និងបង្ការកុំឲ្យខូចខាតដល់រចនាសម័្ពន្ធប្រាសាទផង។

១

២

"

ដើមឈើដែលបានកាត់ដកហូតរួមមាន ដើមចាន់ងាប់១ដើម និងដើមត្រយឹង១ដើម ដែលបានបាក់ដើមដួលលើកំពែងខ្លោចទ្វារខ្មោច៕


៣ Copy

៤ Copy

នេះបើយោងតាមការបង្ហោះរបស់ អាជ្ញាធរជាតិអប្សរា ដែលបានបង្ហោះកាលពីរសៀលថ្ងៃទិ១៥ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១នេះ។

អត្ថបទ និងរូបភាព៖ នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងព្រៃឈើ ទេសភាពវប្បធម៌ និងបរិស្ថាន

ប្រភព៖ អាជ្ញាធរជាតិអប្សរា