បច្ចេកទេសតែងនិពន្ធពីសៀវភៅ មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការនិពន្ធ

ក្នុងថ្ងៃនេះ យើងមិនទាន់ឃ្លាតឆ្ងាយឡើយ ពីសិល្ប៍វិធីក្នុងការនិពន្ធ។ ដោយគេហទំព័រក្នុងស្រុកនឹងនាំលោកអ្នកមកចាប់អារម្មណ៍ពីបច្ចេកទេសនៃការនិពន្ធរឿងបែបបុរសទី១និងទី៣។

Photo_2021 11 16_06 54 10 (3)

"

ប្រិយមិត្តដែលចូលចិត្តនិពន្ធរឿង គួរកត់ចំណាំសម្រាប់ការនិពន្ធតាមបែបបុរសទី១

មានបីចំណុចធំៗដែលអ្នកគួរតែដឹងអំពីវា៖

១. អារម្មណ៍តួក្នុងរឿង

២. សកម្មភាពតួក្នុងរឿង

៣. និងការសន្ទនាក្នុងរឿង


ចំណែកការនិពន្ធតាមបែបបុរសទី៣ គួរកត់ចំណាំមានរហូតដល់ បួនចំណុចធំៗដែលអ្នកគួរតែដឹងអំពីវា៖

¨១. ពណ៌នាអំពីទីតាំង

¨២. សកម្មភាពតួអង្គក្នុងរឿង

¨៣. និងការសន្ទនាក្នុងរឿង

¨៤. និងការបញ្ចេញបញ្ចូល

Photo_2021 11 16_06 54 10

Photo_2021 11 16_06 54 10 (4)

យ៉ាងណាដើម្បីស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់ពីរបៀបនិពន្ធរឿងលម្អិត។ សូមប្រិយមិត្តអញ្ជើញទៅកាន់បណ្ណាគារទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីទិញសៀវភៅ "មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការនិពន្ធ" ពីអ្នកនិពន្ធ ឆោម សុពៅ (ជូន) បោះពុម្ពផ្សាយដោយ ដាំដើមជីវិត ដែលជារោងពុម្ពផលិតសៀវភៅដ៏ធំក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះ៕