តោះ! មកស្គាល់ម៉ាកទឹកអប់ដែលល្បីទាំង៥នៅលើពិភពលោក

ទឹកអប់គឺជាគ្រឿងក្រអូបមួយប្រភេទដែលនរណាៗក៏មិនអាចខ្វះបានឡើយ ព្រោះវាអាចផ្តល់នូវទំនុកចិត្ត, ភាពស៊ីវីល័យ, បំបាត់ក្លិនមិនល្អពីរាងកាយ និង បង្កើនក្លិនក្រអូបដល់អ្នកដែលប្រើប្រាស់វា។ ហើយខាងក្រោមនេះគឺជាម៉ាកទឹកអប់ដែលល្បីៗទាំង៥នៅលើពិភពលោក ដោយក្នុងនោះរួមមានដូចជា៖

១.Chanel No.5

បង្កើតនៅឆ្នាំ៖ ១៩២១

តម្លៃ៖ ២៤៩ដុល្លារអាមេរិក

ក្លិន៖ បែបផ្កាកូលាប ផ្កាម្លិះ និង ក្លិនផ្អែមវ៉ាន់នីឡា។

"

1

២.Chanel Mademoiselle

បង្កើតនៅឆ្នាំ៖ ២០០១

តម្លៃ៖ ២៤៩ដុល្លារអាមេរិក

ក្លិន៖ បែបក្រូច និង ផ្កាម្លិះ។

2

៣.Miss Dior Blooming Bouquet

បង្កើតនៅឆ្នាំ៖ ២០១៤

តម្លៃ៖ ២០១ដុល្លារអាមេរិក

ក្លិន៖ បែបផ្កាស្រទន់ស្រាលៗ។


3

៤.Flower Bomb Perfume

បង្កើតនៅឆ្នាំ៖ ២០០៥

តម្លៃ៖ ២៤០ដុល្លារអាមេរិក

ក្លិន៖ ផ្កាច្រើនប្រភេទ ផ្អែមទាក់ទាញ។

4

៥.YSL Black Opium

បង្កើតនៅឆ្នាំ៖ ២០១៤

តម្លៃ៖ ១២៤ ដុល្លារអាមេរិក

ក្លិន៖ បែបសិចស៊ីតែស្រទន់ដែលស័ក្តិសមសម្រាប់នារីៗសម័យថ្មី៕

5

ប្រភព ៖ បរទេស