ពិតជាសាហាវណាស់! នារីស្រស់ស្អាតម្នាក់ស្រវឹងខ្លាំងដល់ថ្នាក់រាំរហូតដល់របូតខោអត់ដឹងខ្លួន

រូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកដែលថតនៅក្នុងកន្លែងកម្សាន្តមួយក្រោយពេលភ្ញៀវចេញទៅផ្ទះអស់ ដោយបន្សល់ទុកនូវអនុស្សាវរីយ៍យ៉ាងចម្លែក។

Welcome Best Night Party Leisure 260nw 1190699848

ខោខ្លីស្លៀកក្រៅព្រមជាមួយប្រដាប់ប្រើប្រាស់មនុស្សស្រីបានជ្រុះនៅក្រោមទុកយ៉ាងគ្មានសណ្តាប់ធ្នាប់ ហើយយើងក៏មិនអាចដឹងបានដល់ប៉ុណ្ណាដែរទាក់ទិននឹងរូបប៉ុន្មានសន្លឹកនេះ ប៉ុន្តែយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថា មនុស្សស្រីម្នាក់នឹងស្រវឹងខ្លាំង(អាចលេងថ្នាំក្រវីដល់បាត់ស្មារតី) រហូតមិនដឹងថាខោរបស់ខ្លួនដែលកំពុងស្លៀកត្រូវបានជ្រុះបាត់។

"

1

2


3

បន្ទាប់ពីឃើញរូបទាំងនេះហើយយើងមិនដឹងថាគួរត្រូវអាណិតឬសើចនោះទេ ព្រោះមិនដឹងថាគាត់ទៅវិញដោយរបៀបណា ហើយពេលដឹងខ្លួនមកវិញទាំងគ្មានខោ ព្រមទាំងឃើញរូបទាំងនេះបង្ហោះពាសពេញបណ្តាញសង្គមទៀត តើគាត់នឹងមានអារម្មណ៍បែបណា?

បញ្ជាក់ផងដែរថា រូបទាំងនេះយើងមិនទាន់ដឹងថានៅបរទេសឬខ្មែរឡើយ។

អត្ថបទ៖ Mss Soma