តើមនុស្សស្រីប៉ុន្មាននាក់ដែលធ្លាប់ធ្វើរឿងបែបនេះក្នុងឆាកជីវិតជានារីមេផ្ទះ?

មនុស្សស្រីមួយចំនួនគឺមិនដែលបានចូលចង្រ្កាន្តបានដើម្បីចម្អិនបាយឬម្ហូបនោះទេ ដោយសារតែនៅផ្ទះមានអ្នកចម្អិនឲ្យខ្លួន។

ទម្លាប់នេះនឹងកើតមានដល់ពេលវ័យអាចដល់ថ្ងៃការថែមទៀតផង ព្រោះបើគាត់មិនដែលចូលចង្រ្កាន្តបាយ លុះធំឡើងភាគច្រើនគាត់នឹងអាចទិញអាហារញ៉ាំស្រាប់ បើសិនគាត់ចាកឆ្ងាយពីគ្រួសារ។

ជាក់ស្តែងដូចនារីម្នាក់នៅក្នុងរូបខាងក្រោមនេះអីចឹង ដោយសារតែគាត់មិនធ្លាប់បានចូលផ្ទះបាយពីមុនទើបធ្វើឲ្យគាត់យកកំសៀវទឹកអគ្គីសនីទៅដាំជាមួយចង្រ្កាន្តហ្គាស់បែបនេះ។

"

Photo_2021 11 27_10 39 08 (2)


Photo_2021 11 27_10 39 08

អាចថាជារឿងដែលហួសចិត្តឬអស់សំណើចក៏ថាបាន ប៉ុន្តែវាជាលើកទីមួយ ទោះបីអ្នកមិនច្រលំដូចគាត់ ប៉ុន្តែអ្នកអាចនឹងច្រលំជាមួយនឹងរឿងអ្វីផ្សេងដូចគ្នា ប្រសិនបើអ្នកធ្លាប់ចូលចម្អិនម្ហូបនៅផ្ទះបាយញឹកញាប់។

អត្ថបទ៖ Mss Soma