តោះ! មកស្គាល់ឈ្មោះក្រុមទ័ពស្វាក្នុងរឿងរាមកេរ្ត៍ទាំងអស់គ្នា

ជាទូទៅបើនិយាយពីស្តេចស្វាដែលតែងតែបង្ហាញខ្លួនក្នុងល្ខោនស្រមោលស្បែកធំ ឬ ល្ខោនផ្សេងៗ ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នា ប្រាកដជាស្គាល់តែស្តេចស្វាហនុមានតែមួយប៉ុណ្ណោះ។

ហើយថ្ងៃនេះផងដែរ សារព័ត៌មាន KnongsrokTV សូមនាំអារម្មណ៍រប់សប្រិយមិត្តទៅស្គាល់ឈ្មោះក្រុមទ័ពស្វាទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍ទាំងអស់គ្នា៖

ហើយខាងក្រោមនេះជាឈ្មោះក្រុមទ័ពស្វាដែលយើងទទួលបានពីការបង្ហោះរបស់លោក SOK RATHA 

"

០

១

២

៣

៤

៥

៦

៧

៨


៩

១១

១២

១៣

១៤

១៥

១៦

១៧

១៨

១៩

អត្ថបទ៖ ស្លាបប៉ាកកាមាស