បុរសម្នាក់អាចគូរគំនូរម្តងបានបីរូបខុសគ្នាក្នុងពេលតែមួយ (មានវីឌីអូ)

ស្ទើតែមិនគួរឲ្យជឿ ប៉ុន្តែវាបានកើតឡើតរួចទៅហើយដោយបុរសម្នាក់បានយកខ្មៅដែចំនួនបីដើមចងភ្ជាប់ជាមួយនឹងឈើខ្លីមួយដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគូររូបភាពម្តងបីក្នុងពេលតែមួយ។

១

២

"

៣


វាពិតជាប្លែកខ្លាំងណាស់ហើយនឹងមិនគួរឲ្យជឿផងដែរ ដែលបុរសម្នាក់នោះអាចគូររូបចេញមកខុសគ្នាទាំងបីតែម្តង។

តោះកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរសូមទស្សនាវីឌីអូខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា៖

ប្រភព៖ បរទេស

អត្ថបទ៖ ស្លាបប៉ាកកាមាស