ព័ត៌មានបឋមក្តៅៗ៖ ” ឡានមួយទឹកខ្លះនឹងឡើងថ្លៃកប់ទៀតហើយ និងឡានខ្លះនឹងដាច់ពូជលែងហ៊ាននាំចូលដូចអាឆ្លាម នៅដើមឆ្នាំ 2019 នេះ ដោយសារការតម្លើងពន្ធនាំចូល”

📣 ព័ត៌មានបឋមក្តៅៗ៖ " ឡានមួយទឹកខ្លះនឹងឡើងថ្លៃកប់ទៀតហើយ និងឡានខ្លះនឹងដាច់ពូជលែងហ៊ាននាំចូលដូចអាឆ្លាម នៅដើមឆ្នាំ 2019 នេះ ដោយសារការតម្លើងពន្ធនាំចូល".

😳 សម្រេចហើយ.....ទើបចុះហត្ថលេខាជាផ្លូវការ រួចមិញៗនឹង របស់ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ស្តីពីការតម្តើង ពន្ធនាំចូលឡានមួយទឹកនឹងឡើងថ្លៃបន្តទៀតនៅដើមឆ្នាំ2019 ខាងមុខនេះ។ គួររំលឹកផងដែរ កាលពីដើមឆ្នាំ2018 ក៏មានការតម្លើងពន្ធបែបនេះមួយលើកទៅហើយដែលធ្វើអោយតំលៃឡានមួយទឹក នាំចូលមានការកើនឡើងច្រើន។

48390515_2315613622002498_690127023137357824_n

🙋🏻‍♂️ ឧទាហរណ៍ ឡានដែលពេញនិយមសព្វថ្ងៃ ៖

1- 2001-02-03 LEXUS RX300 (ឡើងប្រហែល 4700$) ដែលធ្លាប់បង់ពន្ធនាំចូល 11600$ នោះនឹងត្រូវឡើងបង់រហូតដល់ 16300$។

ជាប្រភេទដែលប្រឈមមុខនឹងដាច់ពូជ ព្រោះសរុបថ្លៃដឹក ថ្លៃឡាន និង សេវាផ្សេងៗ ឡានមួយថ្លៃដើមលើសពី 20000$-25000$ !

A1r DsgAeEL._UY560_

2- 2001-02-03 TOYOTA HIGHLANDER V6 (ឡើងប្រហែល 4700$) ដែលធ្លាប់បង់ពន្ធនាំចូល 11600$ នោះនឹងត្រូវឡើងបង់រហូតដល់ 16300$។ ជាប្រភេទដែលប្រឈមមុខនឹងដាច់ពូជ! ព្រោះសរុបថ្លៃដឹក ថ្លៃឡាន និង សេវាផ្សេងៗ ឡានមួយថ្លៃដើមលើសពី 22000$-30000$ !

40tsged1


3- 2004 LEXUS RX330 (ឡើងប្រហែល 6400$) ដែលធ្លាប់បង់ពន្ធនាំចូល 17400$ នោះនឹងត្រូវបង់រហូតដល់ 23800$ ។ សរុបថ្លៃដឹក ថ្លៃឡាន និង សេវាផ្សេងៗ ឡានមួយថ្លៃដើមលើសពី 35000$-45000$ !

Cea4120f C24a 4e64 A36a 991d2a23f37c

4- 2002-03-04 TOYOTA CAMRY (ឡើងប្រហែល4000$) ដែលធ្លាប់បង់ពន្ធនាំចូល 9100$ នោះនឹងត្រូវឡើងបង់រហូតដល់ 13000$ ។ ជាប្រភេទដែលប្រឈមមុខនឹងដាច់ពូជ ! ព្រោះសរុបថ្លៃដឹក ថ្លៃឡាន និង សេវាផ្សេងៗ ឡានមួយថ្លៃដើមលើសពី 19000$-22000$ !

974144101

ទោះជាយ៉ាងណាយើងត្រឹមទទួលបានតារាងតម្លើងពន្ធនេះតែប៉ុណ្ណោះ(កាត់ឆ្នាំចាស់ បង់ឆ្នាំ2006) មិនទាន់មានការអនុវត្តន៍លើឡាននាំចូលណាមួយនៅឡើយទេ។ នៅចាំមើលបន្តនៅដើមឆ្នាំ ២០១៩ នេះ។

ព័ត៌មានបន្ថែម យើងនឹងជួនដំណឹងបន្តទៀត។

🚘 អ្នកត្រូវការទិញឡាន សូមប្រញាប់ទាក់ទង ក្រុមហ៊ុន អ៊ែ១៦៨ កម្ពុជា ឥឡូវនេះ ☎️ ផ្នែកលក់រថយន្ត៖ 012 56 98 98/ 096 8889 168

ប្រភពទាំងស្រុងពី៖ ឃ្លាំងលក់និងទិញ រថយន្ត អ៊ែ168 R168 Automobile Dealer