១៩រូបភាព នៃការរស់នៅក្នុងផ្ទះដ៏តូចចង្អៀតរបស់ប្រជាជន ក្នុងទីក្រុងហុងកុង

ទីក្រុងហុងកុងជាទីក្រុងទំនើបមួយក្នុងទីក្រុងធំៗនៅអាស៊ី ដោយសារភាពជឿនលឿន ព្រមទាំងចំនួនដ៏ច្រើនរបស់ប្រជាជនហុងកុង និងវិស័យអចលនៈទ្រព្យមានការរីកចម្រើនខ្លាំង ធ្វើឲ្យផ្ទះនៅទីក្រុងនេះមានសភាពតូចចង្អៀតមែនទែន។

តើលោកអ្នកជឿទេថារូបភាពខាងក្រោមនេះជារូបភាពនៃបន្ទប់ដ៏តូចចង្អៀតនៅក្នុងទីក្រុងទំនើប ហុងកុង?

48362721_372426766867300_6208902300459597824_n

48378647_372426773533966_5162162416158507008_n

48369357_372426776867299_755295021481066496_n

48380727_372426816867295_305423701468250112_n

48398235_372426820200628_1557220301031342080_n

48961950_372426826867294_2209974189501186048_n

48393686_372426863533957_6426378321679876096_n

48427033_372426873533956_6724278460216246272_n

48356792_372426876867289_5934975136066174976_n


48405770_372426963533947_1613562949035622400_n

48398856_372426976867279_8515780259352674304_n

48414165_372426966867280_5588974722479030272_n

48423414_372427016867275_74714838764355584_n

48386748_372427020200608_66393584441491456_n

48394372_372427026867274_2655827563313627136_n

48413529_372427076867269_8880972588273106944_n

48389882_372427090200601_5404776077803388928_n

48413502_372427086867268_3052227713017315328_n

48906495_372427140200596_138973145854902272_n