រូបថត​មួយសន្លឹក​នេះ​មិន​ដឹង​ថាត្រូវក្ដុកក្ដួល​ឬ​សប្បាយចិត្ត​ចំពោះឆ្កែ២ក្បាលនេះ​ទេ

ពេលខ្លះ​មិត្តភាព​មិន​ថា​អ្នក​ស្ថិត​ក្នុង​ស្ថានភាព​ណា​នោះ​ទេ​វា​ពិត​ជា​មិន​អាច​កាត់​ថ្លៃ​បាន​ដូចឆ្កែ​២​ក្បាល​នេះ​អញ្ចឹង។

Screenshot_4

ឆ្កែពូជ Huaskyមួយក្បាលបាន​រត់​ទៅ​ផ្ដល់​ភាព​កក់ក្ដៅ​ដល់​ឆ្កែពូជLabrador retriever   មួយក្បាលទៀត ឲ្យ​តែ​នៅ​ពេល​ម្ចាស់ឆ្កែ បើ​កទ្វាររបងចេញ​ទៅ​ធ្វើ​ការ​វា​តែ​ងតែ​រត់​ចេញ​មក​ឱបមិត្ត​របស់​វា​គឺឆ្កែពូជ labrador retriever ជា​រៀងរាល់​ពេល​​ខណៈឆ្កែ Labrador retriever ត្រូវម្ចាស់​ឃាំងក្នុង​បរិវេណផ្ទះ​ម្ខាង​ទៀតមិន​ដែល​បាន​ចេញ​ក្រៅ​សោះ​ឡើយ។

Screenshot_2

Labrador retriever ឈ្មោះ Messy​រស់​នៅ​ជាមួយម្ចាស់​ឈ្មោះ Oranit Kittigral ក្នុង​ប្រទេស​ថៃ។​ហើយ​ឆ្កែ Huasky​ឈ្មោះ Audi រស់​នៅ​ជាមួយម្ចាស់​ម្នាក​ជិត​ផ្ទះរបស់ Audi ហើយ​វា​តែងតែង​នៅ​ម្នាក់​ឯង​ពេលម្ចាស់​ចេញ​ទៅ​បាត់ៗ។ Audi យំ​ខ្លាំង​ណាស់​រហូត​ទាល់​តែ​​អ្នក​ស្រី Oranit Kittigral បើក​ទ្វាឲ្យ Messy ចេញ​មក​ជួបហើយ​ព្យាយាម​ផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅ​ដល់​Audi។ ពេល​នវ​បួក​គេ​បាន​ជួប​មិត្តជិត​ស្នីទិបំផុតរបស់​គេហើយ។

Screenshot_1

ពេលជួប​គ្នា! ពួក​គេ​តែងតែឱប​គ្នាទោះ​បី​ជា​មិន​បាន​ជិត​ស្និទិខ្លាំង(ដោយ​សារ​របងឃាំង)ក៏​ពួក​គេ​បង្ហាញការ​សប្បាយរីករាយជាមួយគ្នាដែរ។ វា​ជា​អាច​ជាសំណាង​ ឬ​ក៏​ចាំដន្យក៏ថា​បាន​អ្នក​ស្រី Kittigral បាន​ដើរកាត់​ទីនោះ​ហើយុ​បាន​ឃើញ​សកម្មភាពគួរឲ្យ​ក្ដុកក្ដួល​ក៏​ថត​រូប​នេះ​បាន​ហើយ​បង្ហោះចែកចាយល្បី​ពេញ​អ៊ិនធែណិតពិសេស​ក្នុង​បណ្ដាញ​សង្គម។


Screenshot_3

មិត្តភ័ត្រទាំងពីរឱបគ្នាបាន​យូរ​ដរាប​ណា​ទាល់​តែ​ម្ចាស់​ភ្លេច​បិទទ្វា។ ឆ្កែពូជ Husky មិន​បាន​ទុក​ពេល​វេលា​ឲ្យ​ទៅទទេៗ​នោះ​គឺ​រត់​មក​រកនៅ​ម្ខាង​ទៀត​នៃ​របង​ហើយឆ្កែពូជ Labrador retriever   ក៏​រត់​មក​ធ្វើ​ការឱបគ្នា​ដូច​មនុស្ស​អញ្ចឹង៕

Screenshot_5