ការចាក់សាក់ ២០+ ដែលធ្វើឱ្យភ្នែកយើងស្រឡាំងកាំងនាពេលបានឃើញ!!

មានតែសិល្បករពិតទេបានដឹងពីរបៀបបង្កើតស្នាដៃដែលអាចធ្វើឱ្យអ្នកមានភាពច្របូកច្របល់និងរញ៉េរញ៉ៃនាពេលបានឃើញការចាក់សាក់។ ខាងក្រោមនេះក៏ជាការអនុវត្តចំពោះការចាក់សាក់ដែរ។

កិច្ចការមួយដែលត្រូវបានធ្វើយ៉ាងប៉ិនប្រសប់អាចធ្វើឱ្យអ្នកគិតថាឈុតតូចតាចនឹងលោតចេញពីស្បែករបស់យើងឬនរណាម្នាក់ដែលមនុស្សទាំងឡាយតែងគិតថាមិនល្អតែបើចេះតុបតែងនោះនឹងមើលទៅស្អាត!

យើងបានរកឃើញស្នាមសាក់បែប 3D គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលជាជាការបំបែបថ្មីហើយបានបង្ហាញថា!តើទម្រង់សិល្បៈនេះមានភាពប៉ិនប្រសប់យ៉ាងណា!

1. តើរូបមេអំប៉ៅកំពុងបើកស្លាបហោះហើរ?

2. ពិភពលោកទាំងមូលនៅលើដៃហើយមើលទៅមានភាពស្រស់ត្រការ

 

View this post on Instagram

 

A post shared by TattooAssist (@tattooassist) on

3. A charming woman...

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Thomas Carli jarlier (@thomascarlijarlier) on

4. ...and charming lips

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Helma vd Weide NL (@tattoo_helma) on

5. A great way to spook your friends

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Vivien Vamosi (@vivitattoos5) on

6. Feels like we’re next...

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Bronson Coddington (@bronbronink) on

7. A Mayan calendar

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Erk Tattoos 👨🏻‍🎨artist (@evo_erk) on

8. When petals and skin are one and the same:

 

View this post on Instagram

 

A post shared by AdrianCier (@adriancier) on

9. You can almost feel how soft the feathers are.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Ryazantsev Anton (@antonryazantsev) on

10. A cute cat that’s always with you

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Eduardo Silva | Tatuador (@duinked) on

11. The water droplets are about to fall off the petals.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Cata (@tattoosbycata) on


12. A beautiful illusion

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Adam F (@iron.glacier) on

13. “I want to break free!”

 

View this post on Instagram

 

A post shared by AUREO ROMA | Tattoo & Gallery (@aureoroma) on

14. A powerful moment

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Vasil Scheer (@vasiltattoo) on

15. Color mandala

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Lost Lakes Tattoo (@lostlakestattoo) on

16. A geometric tattoo

 

View this post on Instagram

 

A post shared by DOTWORK ✖ GEOMETRY ✖ ABSTRACT (@bendoukakistattoo) on

17. An incredible work of art

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Tomasz TOFI Torfinski (@tofitattooofficial) on

18. When nature is part of you:

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Valentin. S (@veyzart_tattoo) on

19. The pieces are coming together...

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Jesse Rix (@jesse_rix) on

20. Good thing it’s on their back so they don’t see it often!

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Mark Duhan (@markduhan) on

21. A tattoo designed to look like a patch

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Duda Lozano (@dudalozanotattoo) on

Which tattoo did you like the most? Would you ever get a 3D tattoo or do you already have one? Share your thoughts and photos in the comments!

Preview photo credit markduhan / Instagram, evo_erk / Instagram