បង្ហាញពីភាពកក់ក្ដៅរវាងគូស្នេហ៍ពិតតាមរយៈគំនូរប៉ុន្មានសន្លឹកនេះ!!មើលហើយមានអារម្មណ៍ចូលតួ!!!

វិចិត្រករ Luong Thuy ជាអ្នកសិល្បៈករមកពីប្រទេសវៀតណាមបានគូរគំនូរកំប្លែងៗគួរឱ្យស្រឡាញ់ដែលបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងប្រចាំថ្ងៃគួរឱ្យអស់សំណើចរវាងគូស្នេហ៍ជាទីស្រឡាញ់។ ឈុតកំប្លែងៗរបស់គាត់គឺអាចជឿទុកចិត្តថាពិតជាមានដូចសាច់រឿងប្រចាំថ្ងៃ។

បើយោងតាមគេហទំព័រ Bright Side បានដក់ស្រង់នូវភាពស្រឡាញ់ដោយសេចក្តីអំណរដែលភ្ជាប់មកជាមួយអន្តរកម្មស្រាល ៗ ជាមួយមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នក។ ហើយយើងប្រាកដថាឈុតកំប្លែងៗខាងក្រោមនឹងធ្វើឱ្យអ្នកលួចញញឹម។

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.


9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Which of these lovingly funny things has happened with you? Let us know in the comments.

Preview photo credit @beisme08 / facebook