ស្ងាត់ៗតម្លៃប្រេងឡើងថ្លៃវិញ បន្ទាប់ពីកម្ពុជាអស់អ្នកជំងឺកូវីដ១៩

ក្នុងកំឡុងពេលកម្ពុជាមានជំងឺកូវីដ១៩ តម្លៃប្រេងនៅក្នុងប្រទេសយើងក៏បានបញ្ចុះតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈផងដែរ ដើម្បីចូលរួមកាត់បន្ថយការចំណាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខណៈេពលដែលប្រទេសកំពុងមានវិបត្តិ និងបញ្ហានេះ។

ប៉ុន្តែមកដល់ម្សិលមិញនេះ កម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យក្នុងការព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ដោយបានព្យាបាលជាសះស្បើយអស់ហើយ។ ងាកមកខាងប្រេងឥន្ធនៈយើងវិញ ក៏ស្រាប់តែស្ងាត់ៗហក់ឡើងខ្ពស់ជាងមុន ដែលតម្លៃប្រេងសាំង​ធម្មតា​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៦ ខែឧសភា​ ម្សិលមិញ​នេះ​បាន​ឡើង​ថ្លៃ​ដល់​ទៅ ២៥០០ រៀល​ក្នុង​មួយ​លី​ត្រ ថ្លៃ​ជាង​មុន​ចំនួន ២៥០ រៀល បើ​​ធៀប​ទៅ​នឹង​តម្លៃ​សាំង​ធម្មតា​កាលពី​ថ្ងៃ​ទី ១ ដល់​ថ្ងៃ​ទី ១៥ ខែឧសភា ។

យ៉ាងណាមិញ ក្នុងមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះ ការធ្វើចរាចរណ៍នៅកម្ពុជាយើង ក៏មានការមមាញឹកឡើងវិញខ្លះៗហើយ តែយ៉ាងណា ក៏មិនគួរភ្លេចខ្លួន ខ្វះការការពារ និងអនាម័យដែរ៕


02e74f10e0327ad868d138f2b4fdd6f0 26 569x1024

4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 26

34173cb38f07f89ddbebc2ac9128303f 37 569x1024