ទប់សំណើចមិនបាន! ពេលឃើញភាពខុសប្លែកគ្នារបស់មនុស្សស្រី និងមនុស្សប្រុសឆ្ងាយដូចមេឃ និងដីបែបនេះ

ជាការពិតណាស់ធម្មជាតិបានបង្កើតឲ្យមនុស្សស្រី និងមនុស្សប្រុសមានលក្ខណៈពិសេស ព្រមទាំងភាពខុសប្លែករៀងៗខ្លួន ក្នុងនោះផងដែរក៏ព្រោះតែប៉ុន្មានចំណុចនៃភាពមិនដូចគ្នានោះហើយ ដែលធ្វើឲ្យភេទទាំងពីរត្រូវការគ្នាទៅវិញទៅមកពេញមួយជីវិត។ ដូច្នេះខាងក្រោមនេះជាបណ្តុំកម្រងរូបភាពនៃរបៀបរស់នៅ និងដោះស្រាយបញ្ហាមិនដូចគ្នារបស់មនុស្សស្រី និងមនុស្សប្រុស ដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហើយប្រាកដជាទប់សំណើចមិនបាន។

១. សកម្មភាពក្រោយពេលបែកបាក់ស្នេហា

83eb3953d3b5852472768a3065

២. ទម្លាប់ពេលចូលបន្ទប់ទឹកតាមទីសាធារណៈ

A2061057beaacbc9bbf87d8f63

៣. ទំហំនៃទូរសម្លៀកបំពាក់ និងការគិតទៅលើការស្លៀកពាក់

777a2e541b8149f6b861d4a69b

៤. ចំនួនអ្នក Add និងឆាកមកក្នុងបណ្តាញសង្គម

4830a0527fb483a649ed7ff1ac

៥. កន្លែងគេង

Bd2480522a9ed23f36d275a03d

៦. តុធ្វើការងារ និងកុំព្យទ័រប្រើប្រាស់ក្នុងការិយាល័យ


6e72cb59e4ad9fdc19bdc05d3f

៧. តម្លៃនៃការកាត់សក់ និងតុបតែងសក់

6458305cdfa8c08df9a88ba566

៨. របៀបរៀបចំវ៉ាលីសម្លៀកបំពាក់ ពេលទៅក្រៅម្តងៗ

Bd944a5b159c629bf17dc274ec

៩. របៀបកំណត់ពណ៌ នៅពេលមើលឃើញម្តងៗ

8e493f5a5690c8a122a44f2e8a

១០. ពេលវេលាតុបតែងខ្លួន

7ccba75774808a14065c0e1cea

អត្ថបទដោយ: ដាំ សុវណ្ណៈរ៉ា (ក្នុងស្រុក)