ប្រុសៗមើលផង ​ឃើញអត់លទ្ធផលប្រពន្ធដកលុយអស់ៗពីធនាគារ ​ទាល់តែចឹងបានមានឡានជិះហ្នឹងគេ

ពាក្យថាប្តីប្រពន្ធ  ក្រៅពីភាពស្មោះស្ម័គ្រ និងចាប់ដៃគ្នាប្រឹងប្រែងរកស៊ី ​ទាល់តែប្រពន្ធចេះទុកចេះដាក់ទើបអាចសល់លុយមានបាននឹងគេ ​ព្រោះបើរំពឹងចាំប្រុសៗគឺចាំតែចាយតែប៉ុណ្ណោះ  បែបនេះហើយបានចាស់ៗពោលថាឱ្យបុរសចេះរកប្រពន្ធចេះទុកចេះដាក់ទើបគ្រួសារមានបាន។

ហើយថ្មីៗនេះផងដែរ ​គ្រួសារប្តីប្រពន្ធមួយគូ ​ដែលទើបតែមានលទ្ធភាពទិញរថយន្តទំនើបថ្មីសន្លាងនោះ ​ត្រូវបានភាគីជាប្តីអះអាងថា  មកពីប្រពន្ធខ្លួនតែងតែដកលុយចេញពីកុងធនាគារអស់ៗយកទៅ  តែមិននឹកស្មានថាលទ្ធផលដែលប្រពន្ធដកលុយពីខ្លួនយកទៅសន្សំបែរជាធ្វើឱ្យខ្លួនអាចសល់លុយមានលទ្ធភាពទិញរថយន្តបានបែបនេះសោះ។

5

បើយោងតាមរយៈគេហទំព័រ ហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Navuth Arc បានរៀបរាប់ថា៖ « អរគុណប្រពន្ធដែលតែងលួចបាញ់លុយចេញពីABA ប្តីអស់ៗ​ គ្មានសល់​ មិនចឹងប្រហែលអត់មានវាសនា​ បានជិះទេ​ »

2


ចឹងបានថាប្រុសៗកុំខឹងដែលប្រពន្ធមិនឱ្យចាយលុយ  កុំចឹងដែលប្រពន្ធចេះតែដកលុយអស់ៗ ​ព្រោះតែប្រពន្ធគ្រប់រូបគឺសុទ្ធតែគិតគូពីគ្រួសារខ្លួនទាំងអស់ ​ហើយការដកលុយមិនមែនទុកសម្រាប់ខ្លួនឯងឡើយ ​ពោលគឺដើម្បីតែប្តី និងកូនប៉ុណ្ណោះ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

7

6

3