រឿងអ្វីខ្លះ ដែលមនុស្សប្រុស មិនគួរលាក់បាំងជាមួយសង្សារថ្មី ?

ជាការពិតណាស់ មនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែនិយាយថា មិនខ្វល់ពីអតីតកាល ប៉ុន្តែច្បាស់ណាស់មិនដូចការគិតនោះទេ !

ការសាងថ្ងៃថ្មីជាមួយអ្នកថ្មី ពិតជារឿងល្អ ប៉ុន្តែសូមព្យាយាម ស្វែងយល់អោយច្បាស់អំពីអ្នកថ្មី ថាគេមនុស្សបែបណា ហើយសូមកុំលាក់បាំងរឿងមួយចំនួនដូចជា៖

85f96e7afda3f2be3f8c8678d7f14271

. សង្សារចាស់ ប៉ុន្មាននាក់

. ហេតុអ្វីបែកគ្នាជាមួយអ្នកចាស់

. ស្នេហាចាស់ ស៊ីជំរៅកំរិតណា (ស្គាល់ចាស់ទុំ )


. ស្រលាញ់គ្នាបានប៉ុន្មានខែ

. បែកគ្នាយូរនៅ ?

4983a17fe504dcf677d24a0fb874014c

ច្បាស់ណាស់ ទោះបីជាទាំងអស់គ្នាមិនប្រាប់គេ ក៏គេគង់តែសួរ ! ការដែលមិនលាក់បាំងរឿងទាំងអស់នេះ គឺអ្នកទាំងអស់ សន្សំពិន្ទុនៃមនុស្សស្មោះ និងជៀសវាងការប៉ះទង្គិចថ្ងៃក្រោយ ជាងវាងការដោះស្រាយសមីការ ១លានដឺក្រេ៕

អត្ថបទ៖ ក្នុងស្រុក (Khim Sochanvirak)

941aff68e9a7bc753578d93a19553583