តារាស្រីស្រស់ស្អាត Apinya ប្រែកាយជាធាត់ Cute សាហាវ

ជាធម្មតាតារាស្រីមុខស្រស់ Apinya Sakuljaroensuk ច្រើនសម្តែងជាតួរនារីមានមន្តស្នេហ៍ សិចស៊ី ឬកាចឆ្នាស់ ប៉ុន្តែលើកនេះនាងបានបង្ហាញឱ្យទស្សនិកជនដឹងថានាងគឺតារាសម្តែងគ្មានព្រំដែនពិតមែន។ ដោយមានការសហការជាមួយក្រុមការងារ True CJ Creation នាង Apinya នឹងបង្ហាញមុខក្នុងខ្សែភាពយន្តភាគថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថា “Overflowing Love” ដែលកំពុងដាក់បញ្ចាំងក្នុងការ Netflix និង True Asian Series HD

177962739_794161181218430_6398571237738761846_n

ក្នុងនោះផងដែរនាងត្រូវសម្តែងជាតួនារីម៉ាប់ម្នាក់ ហើយដើម្បីទទួលបានរូបរាងធាត់ម៉ាប់ត្រូវទៅតាមសាច់រឿងគឺតម្រូវឱ្យនាងតុបតែង បិទបន្ថែមពីក្បាលដល់ចុងជើង។ ចូលទៅមើលសកម្មភាពពេលតុបតែង និងលទ្ធផលសម្រេច ពិតជាគួរស្ងើចសរសើរពិតមែន។ សម្រាប់ Apinya ធាត់ប៉ុណ្ណាក៏នៅតែ Cute ៕

178140002_794161281218420_5466069813097872438_n

179397693_794161271218421_1247908571734529189_n

179275530_794161367885078_5483606404893939127_n

181144509_794161427885072_4659277223751510427_n

178441612_794161457885069_2671655447290792876_n

178476637_794161484551733_2343205501408528190_n


178676605_794161507885064_8389833246836618388_n

178691062_794163504551531_5279609067473236128_n

179030295_794161537885061_8238676523733729517_n

179301060_794161644551717_7694246737532621419_n

181436235_794468011187747_5845688805915530114_n

180583942_794467974521084_2733615047329772773_n

181257479_794467977854417_1002252557899934712_n

181086971_794468031187745_6968184472171738239_n

180191918_794468041187744_8170417650947619369_n