តើអ្នកដឹងអត់ ថាប៉ុលពត ដែលជាប់លំដាប់ថ្នាក់ទី៤ នៅលើពិភពលោក លើអំពើមួយនេះ?

ពិភពលោកយើងមានសោក នាដ កម្ម ជាច្រើនរាប់មិនអស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្ត មានដូចជា សង្គ្រាម អំពើប្រ ល័យពូជ សាសន៍ និង កុបកម្ម ការសម្លា ប់ទុរ្ភិក្ស ជាដើម។ ហើយអំពើអាក្រក់ទាំងអស់នោះភាគច្រើនគឺកើតឡើងពីមនុស្សឃោ ឃៅ ដែលធ្វើអំពើ អ មនុស្សធម៌ជាមួយនឹងការសម្រេចចិត្តដ៏សាហាវរបស់ពួកគេ រហូតបានធ្វើឱ្យអន្តរាយដល់មនុស្សជាតិ។

រឿងបែបនេះក៏មិនមានអ្នកបំភ្លេចចោល ដែលពោលគឺវានៅតែដក់ជាប់អារម្មណ៍របស់ជនរងគ្រោះ និងប្រទេសជាតិទាំងមូល។

យ៉ាងណាមិញខាងក្រោមនេះគឺជាបញ្ជីរបស់មេដឹកនាំ ដែលឃោឃៅជាងគេបង្អស់នៅជុំវិញពិភពលោក៖

 

Q1

 

អ្នកដឹងនាំដែលឃោឃៅលំដាប់លេខមួយគឺ លោក Adolf Hitler (1889-1945) មកពីប្រទេសអាឡឺម៉ង់ ហើយលេខពីរ គឺលោក Joseph Stalin (1878-1953) ដែលបំរើការអោយសហភាពសូវៀត ចំណែកឯលេខបី គឺលោក Vlad the Impaler (1431-1477) ដែលមកពីប្រទេសអាឡឺម៉ង់ និង លេខបួនគឺជាលោកប៉ុលពត ដែលជាអតីតថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរក្រហមនេះឯង។

 

Q2

 


ប៉ុលពត គឺជាមេដឹកនាំក្រុមបដិវត្តខ្មែរមួយរូបដែលបានរៀបចំការប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរ។ ហើយប៉ុលពតគាត់បានជឿជាក់ថា កាលដែលលោកបំផ្លាញអារ្យធម៌ខ្មែរបែបនេះ គឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីចាប់ផ្តើមរបបថ្មី និងឈានចូលយុគសម័យថ្មីតែប៉ុណ្ណោះ។ យ៉ាងណាមិញគាត់ប្រហែលជាបុរសតែម្នាក់គត់ក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្ត ដែលបានបញ្ជាឱ្យមានអំពើប្រ ល័យ ពូជ សាសន៍លើប្រទេសរបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់បែបនេះ។

 

Q3

 

នៅក្នុងរយះពេលនៃការកាន់អំណាចរបស់លោក លោកគឺជានាយករដ្ឋមន្រ្តីចាប់ពីឆ្នាំ ១៩៧៦ ដល់ឆ្នាំ ១៩៧៩ ហើយដោយសារតែគោលនយោបាយរបស់លោក បានធ្វើឱ្យមានមនុស្សស្លាប់ជាច្រើនប្រមាណ ២ លាននាក់ដែលស្មើនឹង ២៥% នៃប្រជាជនទាំងមូល។ គាត់ចូលចិត្តរក្សាលលាដ៍ក្បាលរបស់មនុស្សដែលគាត់បានសំលាប់ ហើយគាត់ថែមទាំងបានធ្វើអំពើសាហាវយង់ឃ្នងជាច្រើនដូចជាបញ្ជាឱ្យ មនុស្សរបស់លោកហែក ទារក ស ម្លាប់ ការដាក់ទារុណ កម្ម និងការថតរូបមុនពេលសម្លាប់មនុស្សជាដើម។

 

Q4

 

 

ប្រភព: បរទេស