វិធីងាយៗក្នុងការបង្រៀនកុមារតូចៗឱ្យចេះវាស់មុំបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស

មិនមានអ្វីប្រសើរជាងឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែងនោះទេ ហើយប្រសិនបើអ្នកចាប់ផ្តើមបង្រៀនកូនរបស់អ្នកអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃធរណីមាត្រវិធីសាស្ត្រនេះនឹងជួយធ្វើឱ្យការបង្រៀនរបស់អ្នកកាន់តែមានភាពងាយស្រួលជាងមុន។

ទីមួយពន្យល់ពួកគេថា“ ដឺក្រេ” គឺជាអ្វីហើយ“ មុំ” គឺជាអ្វី

ដឺក្រេគឺជាឯកតាទទួលយកជាទូទៅសម្រាប់វាស់មុំយន្តហោះ វាត្រូវបានចង្អុលបង្ហាញដោយសញ្ញា°។

មុំគឺជាតួលេខធរណីមាត្រដែលបង្កើតឡើងដោយកាំរស្មីចំនួន ២ (ជ្រុងនៃមុំ) ដែលចែករំលែកចំនុចរួមទូទៅ (កំពូលនៃមុំ)

២២

ឧទាហរណ៍ទី ១៖ មុំខាងស្តាំ វាស្មើនឹង ៩០ °។ ជ្រុងនៃមុំខាងស្តាំគឺកាត់កែងទៅគ្នាទៅវិញទៅមក

ឧទាហរណ៍ទី ២៖ មុំស្រួច (ក) មុំច្របូកច្របល់ (ខ) និងមុំត្រង់© មុំស្រួចនិងជ្រុងត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជាមុំដែលមិនស្មើនឹង ០ ° ៩០ ° ១៨០ °ឬ ២៧០ °

ឧទាហរណ៍ទី ៣៖ មុំឆ្លុះបញ្ចាំង វាស្ថិតនៅចន្លោះពី ១៨០ °ទៅ ៣៦០ °

វិធីវាស់ដឺក្រេមុំដោយមិនប្រើប្រូតូកូល


៣៣

គូរមុំនៅលើក្រដាសមួយ

សុំឱ្យកូនរបស់អ្នកលាតដៃរបស់ពួកគេនៅពីមុខពួកគេដូចបង្ហាញក្នុងរូបភាពខាងលើ

ពន្យល់ពួកគេថាពួកគេត្រូវការលាតដៃរបស់ពួកគេឱ្យធំទូលាយតាមដែលអាចលាតបាន មេដៃគួរតែកាត់កែងទៅម្រាមដៃកូនដែលគួរដាក់នៅផ្នែកខាងក្រោមនៃមុំ ហើយម្រាមដៃកូនតំណាងឱ្យ 0 ° ហើយមុំរវាងម្រាមដៃផ្សេងទៀតនឹងមាន 30 °, 45 °, 60 °, និង 90 °រៀងគ្នា។

សូមចងចាំថាវិធីសាស្ត្រនេះមិនត្រឹមត្រូវល្អមួយរយភាគរយឡើយ វាគ្រាន់តែជួយអ្នកក្នុងការវាស់ស្ទង់មុំប៉ុណ្ណោះ។

ប្រែសម្រួល៖ Mss Soma / ប្រភព៖ Bright side