កណ្តុំរូបភាពដែលកើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកគិតមិនយល់បើមើលមិនច្បាស់

សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកអានជាទីស្រលាញ់ ថ្ងៃនេះ KnongSrok TV សូមនាំយកបណ្តុំរូបភាពប្លែកៗនៅកម្ពុជាដែលអាចធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តហួសចិត្តក្រោយពេលបានទស្សនាហើយ។

បញ្ជាក់ សូមតាំងអារម្មណ៍ឲ្យស្ងប់នឹងសម្រាកភ្នែករបស់អ្នកមួយភ្លែតជាមុនសិនសឹមចូលទស្សនា ដើម្បីឲ្យប្រាកដថាភ្នែករបស់អ្នកមើលច្បាស់ល្អហើយ។

តើអ្នកគួរជិះតាមល្បឿនមួយណា?

1

ត្រីគេចិញ្ចឹមឲ្យទស្សនា មិនមែនចិញ្ចឹមឲ្យលួចឡើយ

2

ខ្លាចបាត់កញ្ច្រែងឬខ្លាចបាត់ត្រីឲ្យប្រាកដ

3

ជ្រុលដឹកឲ្យហើយកុំឲ្យខាតជើង

4

រូបភាពបញ្ជាក់អត្ថន័យ

5

កុំអាលគិតលឿនពេក ចាំមើលអស់ពាក្យសិនចាំភ្ញាក់ផ្អើល

7

បើអ្នកមកកាត់សក់ចាំយូរ អាចហូបបាយសិនបាន

8

9

ខ្ជិលពាក់អាវភ្លៀង

11

គួរចូលទិញមួក ឬបកក្រោយទៅផ្ទះវិញ?

12


ទិញដីចំនេញបានទឹក

13

មានសេះហោះជិះហើបែរជាចងសេះឲ្យជិះឡានវិញ

14

ជួយដាក់រហ័សនាមឲ្យគាត់ម្នាក់មួយមក

15

ខាងមុខស្អាតណាស់ ចុះមានមើលឃើញអ្នកខាងក្រោយអត់?

16

មូសគួរតែទៅរៀនអក្សរខ្មែរសិន

17

បុរសខ្លាំង ដឹកលុយមិនខ្លាចគេប្លន់សោះ

18

ជិះមើលក្រោមផងក្រែងហួស

19

មានតែវិធីនេះតែទើបលែងបាត់

20

មើលប្រេនកង់គេផង

21

មេឃកំពុងក្តៅផង ទ្រាំពាក់សិនទៅ

23

អត្ថបទ៖ Mss Soma