ក្រុមការងារព្រៃឈើកំពុងធ្វើការជាច្រើនដើម្បីគ្រប់គ្រងដើមឈើហានិភ័យក្នុងតំបន់ប្រាសាទ

យោងតាមការបង្ហោះរបស់ អាជ្ញាធរជាតិអប្សរា ទាក់ទិនជាមួយនឹងការងារជាច្រើនរបស់ ក្រុមការងារព្រៃឈើដែលកំពុងធ្វើការយ៉ាងសកម្មដើម្បីគ្រប់គ្រងដើមឈើហានិភ័យក្នុងតំបន់ប្រាសាទ។

245493521_1889304864609766_3322953353717412738_n

ខាងក្រោមនេះជាខ្លឹមសារទាំងស្រុងដែល អាជ្ញាធរជាតិអប្សរា បានបង្ហោះឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី១៨ខែតុលាឆ្នាំ២០២១ ថា

នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងព្រៃឈើ ទេសភាពវប្បធម៌ និងបរិស្ថាន កំពុងធ្វើការងារជាច្រើន ក្នុងបេសកកម្មគ្រប់គ្រងដើមឈើហានិភ័យតាមប្រាសាទ ដោយមិនឱ្យបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្ស និងប្រាសាទ។

លោក ជូ រ៉ាឌីណា អនុប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងព្រៃឈើ ទេសភាពវប្បធម៌ និងបរិស្ថាន នៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរា មានប្រសាសន៍ថា នៅក្នុងខែវស្សាឆ្នាំនេះ ក៏ដូចជាឆ្នាំមុនៗ បញ្ហាអាកាសធាតុបង្កឱ្យដើមឈើតូចធំមួយចំនួនក្នុងតំបន់ប្រាសាទ ដួលរលំ និងបាក់មែក ដែលទាមទារឱ្យក្រុមការងារធ្វើការជាបន្ទាន់។ ក្រៅពីនេះ ដើមឈើហានិភ័យខ្លះ ដែលដុះគៀកប្រាសាទ ហើយអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុណាមួយ ក៏ត្រូវបានអនុវត្តឱ្យបានទាន់ពេលវេលាផងដែរ។

244765328_1889304954609757_1200514461631299282_n

244871477_1889305664609686_6029957270593300870_n

245036227_1889305074609745_5551072686720888984_n

245062340_1889305207943065_1068613869316199645_n

245078782_1889305714609681_3261366994027478733_n

245109041_1889305107943075_5790673688152317333_n

245204851_1889305157943070_5876495576587935424_n


245246654_1889305597943026_4897348539222332608_n

245325943_1889305014609751_6794148826843330366_n

245362534_1889305504609702_1016932503166949339_n

245436014_1889305554609697_7932869631940893490_n

245443966_1889305414609711_988175821695345952_n

245509548_1889305457943040_4227943490193531316_n

245536096_1889305361276383_2601580026044859667_n

245610055_1889304907943095_2331422254221621734_n

245936476_1889305257943060_211073151518103249_n

246273190_1889305304609722_1259795438153099318_n

អត្ថបទ និងរូបភាព ៖ នាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយ

ប្រភព៖ អាជ្ញាធរជាតិអប្សរា