បើអ្នកមិនចង់ក្លាយជាទាសករមាសប្រាក់ សូមកុំយកមាសប្រាក់ធំជាងក្តីស្រលាញ់

មាសប្រាក់លុយកាកពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ជីវិតនិងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងផែនដីនេះ។

Lovemoney001 1528487013

មាសប្រាក់លុយអាចឲ្យអ្នកសប្បាយចិត្តរីករាយទទួលបានគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកចង់បាន អាចបំពេញសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តបានយ៉ាងច្រើនឥតគណនា ប៉ុន្តែវាក៏អាចសម្លាប់អ្នកបានដូចគ្នា ប្រសិនបើអ្នកប្រើវានៅក្នុងផ្លូវខុស។

EScO4KrXkAA NR9


ចំពោះសេចក្តីស្នេហាឬជីវិតគ្រួសារ សម្រាប់មនុស្សស្រីប្រសិនបើអ្នករៀបការព្រោះតែមាសប្រាក់ នោះអ្នកនឹងមានគ្រប់យ៉ាងតាមដែលអ្នកប្រាថ្នាចង់បាន ប៉ុន្តែជីវិតរបស់អ្នកមិនប្រាកដថាស្គាល់ក្តីសុខពិតប្រាកដនោះទេ ពេលខ្លះអ្នកប្រៀបដូចជាជាប់គុ.កឥតជញ្ជាំងដែលមានសេរីតែគ្មានសេរីភាព ព្រោះអ្នកមិនអាចធ្វើអ្វីតាមតែចិត្តខ្លួនឯងបានគ្រប់យ៉ាងនោះទេ។

1 19 7 10 14 10 8m

Photo_2021 10 23_10 10 22

បញ្ជាក់ផងដែរថាការរៀបរាប់ខាងលើនេះគឺមិនមែនចំពោះមនុស្សស្រីដែលរៀបការដោយសារតែមាសប្រាក់សុទ្ធតែគ្មានសេរីភាពទាំងអស់ដែរ គឺគ្រាន់តែមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះ។អត្ថបទ៖ Siev Heng