កំពូលPre-Wedding ដែលមហាប្លែកខ្លាំងខុសពីគេដាច់នៅលើភពផែនដី

ការថតរូបមុនរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍(Pre-wedding) ពិតជាមានការពេញនិយមខ្លាំងមែនទែន សម្រាប់មនុស្សជាតិនៅជុំវិញពិភពលោក។

សម្រាប់ការថតរូបមុនរៀបអាពាហ៍ពិពាហ័នេះជាទូរទៅគឺថតតម្រូវទៅតាមចំណង់និងចំណូលចិត្តរបស់គូស្នេហ៍ដែលត្រៀមរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយគ្នា។

ជាមួយគ្នានេះដែរយើងក៏សង្កេតឃើញនូវរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹករបស់គូស្នេហ៍មួយគូនៅបរទេសដែលបានថតរូបមុនរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលមានភាពប្លែកខ្លាំងខុសពីគេដាច់នៅលើភពផែនដីនេះតែម្តង។

កុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរទស្សនារូបភាពខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា៖

1

2

3

4

5

6


7

8

9

10

11

12

13

14

រូបភាព៖ បរទេស

អត្ថបទ៖ Siev Heng