លំនៅដ្ឋាន Maya Garden ជា Homestay ដ៏ប្រពៃសម្រាប់អ្នក

Maya Garden គឺលំនៅដ្ឋានឯកជនមួយ ដែលបម្រើសេវាកម្មជូនអតិថិជននូវកន្លែងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ន ត្រឹម១យប់ ឬជាខែក៏បានដែរ។

Photo_2021 10 30_22 36 58

នៅទីនោះផងដែរតុបតែងបែបផ្ទះស្នាក់នៅបែបស្រុកស្រែសមស្របនឹងមជ្ឈដ្ឋានសម្រាប់អ្នកស្រលាញ់ធម្មជាតិ។

Maya Garden ផ្តល់ជូនកន្លែងស្នាក់នៅ បន្ទប់គេងបែបវប្បធម៌ចាស់ៗដែលយើងធ្លាប់ឃើញពីមុន។ ជាក់ស្តែងដូចនៅក្នុងរូបភាពខាងក្រោម៖

Photo_2021 10 30_22 36 59


Photo_2021 10 30_22 36 58 (2)

Photo_2021 10 30_22 36 57

គួរបញ្ជាក់ផងដែរសម្រាប់អ្នកដែលចង់ទៅកម្សាន្តឬស្នាក់នៅទីនោះ សូមធ្វើការកក់ទុកជាមុន៕

ព័ត៌មានលម្អិត៖ https://web.facebook.com/mayavillagephnompenh