បើកូនលោកអុំបានឃើញអត្ថបទនេះហើយ សង្ឃឹមថានឹងទៅលេងឪពុកផង (មានវីឌីអូ)

លោកអុំប្រុសម្នាក់បានរៀបរ៉ាបយ៉ាងកំសត់ ស្តាប់ទឹកភ្នែកហូរមកមិនដឹងតាំងពីពេលណា ក្រោយលោកអុំពោលថា កូនអើយមកលេងពុកផង ពុកទៅមិនរួចទេ។

១

2

3

លោកអុំបានរៀបរ៉ាប់ពីទីតាំងដែលលោកអុំកំពុងតែស្នាក់នៅ រួមជាមួយនឹងឈ្មោះកូនៗលោកអុំទាំងអស់ផងដែរ ដោយកូនរបស់គាត់ទាំងអស់មានឈ្មោះថា៖

កូនទីមួយឈ្មោះ វណ្ណៈ

កូនទីពីរឈ្មោះ ស្រីម៉ុម

កូនទីបីឈ្មោះ កុសល


កូនទីបួនឈ្មោះ មករា

កូនទីប្រាំឈ្មោះ ចរិយា

ចុងក្រោយគឺជាម្តាយកូនរបស់លោកដែលត្រូវជាភរិយា ឈ្មោះ ឆាយ វណ្ណី

មួយវិញទៀតប្រសិនបើកូនៗមិនអាចទាក់ទងឪពុកបាន នេះជាលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់គាត់ 088 519 937 2

ហើយខាងក្រោមនេះជាខ្សែវីឌីអូដែលទទួលបានពីការបង្ហោះជាសារធារណៈរបស់ផេក ចៅខ្មែរផ្សារ ChaokhmerPsar

អត្ថបទ៖ Siev Heng