វិធីបំភ្លេចរឿងអាក្រក់ចេញពីខួរក្បាលអោយបានឆាប់រហ័ស

មនុស្សយើងគ្មាននរណាល្អឥតខ្ចោះនោះទេហើយតែងតែសាងរាល់កំហុសផ្សេងៗដែលមិនអាចនឹងបំភ្លេចបាន។ យ៉ាងណាមិញ អ្នកអាចសាកល្បងវិធីសាស្រ្តទាំង៤នេះដើម្បីបំភ្លេចរឿងអាក្រក់ចេញពីខួរក្បាលអោយបានឆាប់រហ័ស៖

1

១.ព្យាយាមរកដំណោះស្រាយ

រឿងខ្លះនឹងនៅតែធ្វើឲ្យអ្នកមានមន្ទិលក្នុងចិត្តមិនបាត់នោះទេ ហើយបញ្ហាក៏មិនបាត់ទៅដោយងាយៗដែរប្រសិនបើអ្នកមិនរកដំណោះស្រាយ។ ដូចនេះអ្នកគួរយល់ពីដំណើរដើមទងនៃបញ្ហាទាំងនោះ និង គិតទៅលើដំណោះស្រាយឲ្យបានម៉ត់ចត់។

2

២.ប្រើពេលដើម្បីគិត

ខួរក្បាលអ្នកត្រូវការពេលដើម្បីទទួលយកអ្វីមួយជាប្រចាំថ្ងៃ។ ដូច្នេះអ្នកគួរតែប្រើពេល២០នាទីជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីគិតពិចារណាទៅលើអ្វីដែលរំខានដល់អារម្មណ៍អ្នកហើយនៅពេលដល់ម៉ោងកំណត់ អ្នកត្រូវប្រាប់ខ្លួនឯងថាមិនត្រូវគិតទៅលើវាទៀតទេ។

3


៣.រកអ្វីផ្សេងមកបន្លប់

អ្នកអាចរកសកម្មភាពអ្វីផ្សេងមកធ្វើដើម្បីបន្លប់ខួរក្បាលកុំឲ្យគិតទៅលើរឿងទាំងនោះដូចជាធ្វើការងារបន្ថែម ដើរលេងជាមួយមិត្តភក្កិ និង ធ្វើលំហាត់ប្រាណជាដើម។

4

៤.សមាធិអារម្មណ៍

ព្យាយាមរំលឹកខ្លួនឯងថាអ្នកកំពុងនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលហើយរឿងដែលបានកន្លងហួសគឺស្ថិតនៅក្នុងអតីតកាលដូចនេះអ្នកមិនអាចផ្លាស់ប្តូរវាបានឡើយ។ ហើយដើម្បីរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាល អ្នកអាចសាកល្បងការធ្វើសមាធិ និង ការធ្វើចលនាដង្ហើមជាដើម៕

5

ប្រភព ៖ បរទេស