តោះ! មកស្គាល់កីឡាករបាល់បោះទាំង៥រូបដែលអាចរកចំណូលបានខ្ទង់លាន

កីឡាបាល់បោះគឺជាកីឡាដែលគេនិយមចូលចិត្ត និងគាំទ្រយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ ដែលជាហេតុធ្វើអោយកីឡាករដែលប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យមួយនេះអាចរកចំណូលបានខ្ទង់លានឯណោះ។ ហើយខាងក្រោមនេះគឺជាកីឡាករបាល់បោះទាំង៥រូបដែលអាចរកចំណូលបានច្រើនបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក៖

1

១.LeBron James

ក្រុម៖ Los Angeles Lakers

ចំណូលសរុប៖ ១១១.២ លានដុល្លារ

ចំណូលប្រចាំខែ៖ ៤១.២ លានដុល្លារ។

2

២.Steph Curry

ក្រុម៖ Golden State Warriors

ចំណូលសរុប៖ ៩២.៨ លានដុល្លារ

ចំណូលប្រចាំខែ៖ ៤៥.៨ លានដុល្លារ។

3

៣.Kevin Durant

ក្រុម៖ Brooklyn Nets


ចំណូលសរុប៖ ៨៧.៩ លានដុល្លារ

ចំណូលប្រចាំខែ៖ ៤០.៩ លានដុល្លារ។

4

៤.Giannis Antetokounmpo

ក្រុម៖ Milwaukee Bucks

ចំណូលសរុប៖ ៨០.៣ លានដុល្លារ

ចំណូលប្រចាំខែ៖ ៣៩.៣ លានដុល្លារ។

5

៥.Russell Westbrook

ក្រុម៖ Los Angeles Lakers

ចំណូលសរុប៖ ៧៤.២ លានដុល្លារ

ចំណូលប្រចាំខែ៖ ៤៤.២ លានដុល្លារ៕

6

ប្រភព ៖ បរទេស