នៅក្រមុំយូរពេកនារីម្នាក់ដាច់ចិត្តធ្វើរឿងមួយមិនគួរឲ្យនឹកស្មានដល់

មួយរយៈនេះសារឆ្លើយឆ្លងខ្លីមួយរបស់នារីក្រមុំម្នាក់ជាមួយនឹងភ្នាក់លក់អចលនាទ្រព្យពិតជាមានការចែករំលែកខ្លាំងតែម្តង។

1

ដំបូងឡើយនារីម្នាក់បានផ្ញើសារតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមទៅភ្នាក់ងារលក់អចលទ្រព្យម្នាក់ដោយសួរនាំដូចនាងកំពុងតែចង់នាំអតិថិជនចូលទិញផ្ទះអីចឹង ព្រោះតែនាងបានសួរនាំភ្នាក់ងារលក់អចនទ្រព្យពីភាគរយនៃការនាំអតិថិជនមកទិញយ៉ាងលំអិត។

Woman Talking On The Phone. Work Talk. Retro Phone. Flat Vector Illustration.


ក្រោយពីបានដឹងពីភាគរយនៃការលក់ហើយនារីម្នាក់នោះក៏បានធ្វើរឿងមួយភ្លាមៗដែលមិនគួរឲ្យនឹកស្មានដល់ ដោយនាងបានឲ្យភ្នាក់ងារលក់អចលនទ្រព្យនោះលើសមួយភាគរយនៃការលក់ផ្ទះ ដោយទទួលបានបួនភាគរយនៃថ្លៃបណ្ដាការសរុប ប្រសិនបើភ្នាក់ងារលក់អចលនទ្រព្យនោះអាចរកបុរសម្នាក់មកដណ្ដឹងនាងបាន។

Photo_2021 11 22_20 59 41

ប្រភព៖ ហ្វេសប៊ុក

អត្ថបទ៖ Mss Soma