សកម្មភាពកាត់ក្រីដើមឈើមានហានិភ័យខ្ពស់នៅខ្លោងទ្វារដីឆ្នាំង

យោងតាមការបង្ហោះរបស់ អាជ្ញាធរជាតិអប្សរា នៅថ្ងៃទី២៥ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១ ទាក់ទិននឹងការកាត់ក្រីដើមឈើមានហានិភ័យខ្ពស់នៅខ្លោងទ្វារដីឆ្នាំង

១

ក្រុមការងារនៃនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងព្រៃឈើ ទេសភាពវប្បធម៌ និងបរិស្ថាននៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរា រួមជាមួយផ្នែកពាក់ព័ន្ធបានចុះពិនិត្យ និងអនុវត្តវិធានការបន្ទាន់ចំពោះដើមឈើចំនួន៦ដើមដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ នៅខ្លោងទ្វារដីឆ្នាំង

៤

ការងារនេះ ដើម្បីធានាសុវត្តិភាពជូនភ្ញៀវទេសចរ និងយានយន្តគ្រប់ប្រភេទ ជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិត ព្រមទាំងបង្ការកុំឲ្យបាក់ធ្លាក់មែកមកលើរចនាសម័្ពន្ធប្រាសាទ និងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់ការទស្សនាខ្លោងទ្វារដីឆ្នាំងផង។


៥

ដើមឈើដែលបានកាត់ក្រីមានចំនួន៦ដើមរួមមាន ឈើទាល២ដើម អង្កោល១ដើម ស្ពង់១ដើម ចាន់១ដើម និងអង្កាញ់១ដើម ត្រូវបានកាត់ក្រី១៨មែកចេញ ដើម្បីសម្រាលតួដើម ចៀសវាងដួលរលំមកលើប្រាសាទ និងភ្ញៀវទេសចរ

៦

អត្ថបទ និងរូបភាព៖ នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងព្រៃឈើ ទេសភាពវប្បធម៌ និងបរិស្ថាន

ប្រភព៖ អាជ្ញាធរជាតិអប្សរា