សូមប្រយ័ត្ន! ទាំងនេះគឺជាអាហារដែលអ្នកគួរតមបន្ទាប់ពីវះកាត់រួចរាល់

ក្រោយពេលវះកាត់គឺជាពេលដែលអ្នកត្រូវសម្រាករាងកាយ និង ថែរក្សាខ្លួនឲ្យបានដិតដល់ ដោយមិនគួរធ្វេសប្រហែសនោះឡើយ ជាពិសេសនោះគឺការហូបចុក។ ព្រោះដរាបណាអ្នកមិនយកចិត្តទុកដាក់គឺអាចបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់កន្លែងទើបវះកាត់ ឬ លាប់លើសដើម។

1

ហើយនេះគឺជាពពួកអាហារដែលអ្នកត្រូវតមដាច់ខាតបន្ទាប់ពីវះកាត់រួចរាល់៖

•របស់ហឹរ

•អាហារដែលពិបាកក្នុងការទំពារ

•នំស្រួយដូចជាពោតផ្ទុះ នំដំឡូងជាដើម

•នំបុ័ង

•សុរា ឬ ភេសជ្ជៈមានជាតិអាល់កុលជាដើម។

4

ដោយឡែក អ្នកគួរបរិភោគអាហារដែលណាទន់ ងាយស្រួលក្នុងការទំពារ និង ផ្តល់ជីវជាតិដែលរួមមានដូចជា៖


2

•ស៊ុប

•ទឹកផ្លែឈើដែលផ្តល់នូវជីវជាតិ

•តែ

•ឈីស

•ការ៉េម ទឹកក្រឡុក

•ស៊ុត

•តៅហ៊ូ

•ត្រីជាដើម៕

3

ប្រភព ៖ បរទេស