ចំណងស្នេហារវាង Weir និង Bella រយៈពេល ៩ ឆ្នាំ ចុងក្រោយសល់ឈ្មោះត្រឹមជាបងប្អូន

តាមព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាមុនពេលសម្រេចចិត្តថាបែកគ្នា Weir និង Bella អ្នកទាំងពីរបានទៅញុំាអីជាមួយគ្នាហើយក៏បាននិយាយគ្នាពីទំនាក់ទំនងរវាងពួកគេទាំងពីរ។

257881132_2057983757710729_6514253541951851323_n

អ្នកទាំងពីរបានព្យាយាមរក្សារទំនាក់ទំនងមួយនេះអោយល្អដែរតែដោយសារការមិនចុះសម្រុងនឹងគ្នាក៏សម្រេចចិត្តថាបែកគ្នា💔 រួចបញ្ចប់រឿងគ្រប់យ៉ាងដោយល្អហើយប្ដូរទំនាក់ទំនងពីសង្សារមកជាបងប្អូនវិញ។

259708423_2057983747710730_4597509677224065465_n


គេសន្និដ្ឋានថាពីក្រោយការបែកគ្នានេះគ្មានជនទីបីទេព្រោះគ្រប់យ៉ាងបញ្ចប់បានទៅដោយល្អ♥️ ស្នេហារយៈពេល ៩ ឆ្នាំសល់ឈ្មោះត្រឹមជាបងប្អូន។

260360177_2057981661044272_2486570777400773140_n

260473173_2057983787710726_7116712752332372930_n

ប្រភព៖ Thailand star - Cambodia Fanclub