អែមណាស់! កញ្ញា ហេង កូស៊ីន បង្ហោះរូបថតពីរសន្លឹកភ្លឹកអស់ស្មារតីអ្នកគាំទ្របុរសៗ

កាលពីពេលថ្មីៗនេះតារាសម្តែងស្រីស្រស់រាងស្វែលកញ្ញា ហេង កូស៊ីន បានបង្ហោះរូបថតពីរសន្លឹកក្នុងសម្លៀកបំពាក់ឈុតហែលទឹកយ៉ាងស៊ីអារម្មណ៍ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្របុរសៗមើលដល់ភ្លឹកសរសើរថាស្អាតគ្រប់គ្នា រហូតដល់មានអ្នករក្សាទុកក្នុងទូរស័ព្ទថែមទៀតផង។

រូបថតពីសន្លឹកដែលកញ្ញា ហេង កូស៊ីន បានបង្ហោះកាលពីពេលថ្មីៗនេះពិតជាទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រ ជាមួយនឹងស្ទាយ៍ថតបែបសិចស៊ីក៏ដូចជារាងស្រឡូនគួរឲ្យស្រលាញ់គួរឲ្យខ្នាញ់នេះតែម្តង។

១

២

៣


៤

៥

អត្ថបទ៖ ស្លាបប៉ាកកាមាស