ក្រុមចម្រៀងទាំងដប់ ដែលបានឈ្នះពាន ” Worldwide Fans Choice TOP 10 ” ក្នុងកម្មវិធីMAMA2021

ក្រោយពីការប្រគុំតន្ត្រីត្រូវបានបញ្ចប់ យើងសង្កេតឃើញថាមានតារាចម្រៀងក៏ដូចជាក្រុមចំនួនដប់ដែលបានឈ្នះពាន " Worldwide Fans Choice TOP 10 " ពីកម្មវិធីកម្រិតពិភពលោក MAMA2021 ដោយក្នុងនោះផងដែរគឺមានដូចជា៖

1 BTS 

BTS

2 ENHYPEN

ENHYPEN

3 LISA

LISA

4 NCT 127

NCT 127

5 NCT DREAM

NCT DREAM

6 SEVENTEEN


SEVENTEEN

7 STRAY KIDS

STRAY KIDS

8 TREASURE

TREASURE

9 TWICE

TWICE

10 TXT

TXT

ជាមួយគ្នានេះដែរ សារព័ត៌មាន KnongsrokTV ក៏សូមអបអរសាទរដល់តារាចម្រៀងក៏ដូចជាក្រុមដែលទទួលបានពានទាំងដប់នេះផងដែរ។

ដោយ៖ ស្លាបប៉ាកកាមាស