សម្រស់តារាសម្តែង​ នី មុន្នីនាថ ប្រែប្រួលតាមវ័យតែអ្វីដែលសំខាន់គឺនៅតែស្អាត

កញ្ញា នី មុន្នីនាថ តារាសម្តែងស្រីមានឈ្មោះបោះសម្លេងខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈក៏ដូចជាក្នុងសង្គម ហើយមហាជនស្គាល់កញ្ញា ដំបូងតាមរយៈរឿងឈូកស

ទោះបីវ័យកាន់តែជ្រេអាយុកាន់តែឡើយ ប៉ុន្តែសម្រស់នៅតែស្រស់ស្អាតមិនប្តូរ កាលនៅក្មេងមានសាច់មុខពេញស្អាតបែបក្មេង ដល់ពេលអាយុចាប់ផ្តើមកើនវ័យកាន់តែចម្រើន រាងប្តូរមកស្គមស្រស់ស្អាតមួយបែបទៀតប្លែកខុសកាលពីមុខដាច់ដល់ថ្នាក់មើលមិនចង់ស្គាល់។

កុំឲ្យខាងពេលយូរសូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម៖

1798620_1033986156615985_4584437862219324511_n

10430370_1066485993366001_5745203633640247965_n

11034311_1067609513253649_97108226622829312_n

269421746_5327555083925716_7769161673747148838_n


269708954_5342755735738984_5704542105076425620_n

269730747_5332678450080046_6702083679241397770_n

269733978_5329139280433963_1804147856100534508_n

269797630_5346576022023622_4135527318088920615_n

269805035_5347446678603223_5979430486032196614_n

269822193_5347446728603218_8864689152752695932_n

អត្ថបទ៖ ស្លាបប៉ាកកាមាស