« បុស្បារាម បឹងកាឡូ » ស្នាក់នៅបែបធម្មជាតិនៅមិនឆ្ងាយពីភ្នំពេញ

នៅឱកាសថ្ងៃសម្រាក និងថ្ងៃបុណ្យទានខាងមុខនេះ សម្រាប់អ្នកដែលចង់សម្រាកកម្សាន្តលក្ខណៈគូស្នេហ៍ ឬគ្រួសារ មិនបាច់ទៅណាឆ្ងាយ ត្រឹមតែខេត្តតាកែវ ក៏បានកន្លែងស្នាក់នៅដ៏ពិសេសដែរ ជាមួយនឹង « បុស្បារាម បឹងកាឡូ »

277164134_106099108722155_3643989169876506239_n

277552087_106099378722128_6602978301629100597_n

277346709_106100352055364_6677029106759562386_n

« បុស្បារាម បឹងកាឡូ » គឺជាបឹងកាឡូ ដែលទើបតែចាប់ផ្ដើមបើកដំណើរការសាកល្បងនៅក្នុងខែមីនានេះតែប៉ុណ្ណោះ ដោយស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរពីគ្រប់ទិសទី កន្លែងស្នាក់នៅមានផាសុកភាពល្អ បរិយាកាសបែបធម្មជាតិ ស្រស់ស្អាត និងមានអនាម័យខ្ពស់ផងដែរ។

277464719_106100558722010_8507658497898722127_n

277459632_106100038722062_4842622404987248420_n

277531691_106100952055304_8683017051398445685_n

277462351_106100655388667_1541323676887461474_n

ដោយ « បុស្បារាម បឹងកាឡូ » មានទីតាំង នៅជិតផ្សារសៃវ៉ា ស្រុកព្រៃកប្បាស ខេត្តតាកែវ (ជាប់ហាង ត្រពាំងរាម) 📍Google maps ៖ https://goo.gl/maps/aX4KsZUZFFYM2qCu8 ដោយអាចសាកសួរព័ត៌មាន និងធ្វើការកក់បន្ទប់តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 093 98 61 27 ៕

277441521_106099472055452_2366718014603120161_n

277550878_106100102055389_3322455967804477076_n

277461425_106100622055337_2639711240909463813_n

277527510_106100492055350_9004466412657948793_n


277306342_106100055388727_5498713012950933375_n

277372508_106099928722073_4962386174823878804_n

277524539_106100835388649_4956772922329310270_n

277460999_106099858722080_6788949792471569511_n

277465041_106099555388777_615674801353603453_n

277508884_106099832055416_6582713732942396666_n

277463021_106099258722140_372298030958564834_n

277465384_106100395388693_1698700245401425342_n

277511579_106099208722145_4668454833548941144_n

277511985_106099342055465_6320263471977402609_n

277490985_106099962055403_5896470460844376725_n

277484435_106099988722067_797137401697789103_n

277457823_106100415388691_8847706222138142568_n