សុបិនឃើញលួចក្បត់នឹងដៃគូរ អាចបង្ហាញពីបញ្ហាទំនាក់ទំនងទាំង ៤ នេះ

សុបិន្តអំពីការបោកប្រាស់ដៃគូរបស់អ្នកអាចមានន័យថាអ្នកមានអារម្មណ៍ថាមានកំហុស ឬមិនបានបំពេញចន្លោះណាមួយក្នុងទំនាក់ទំនងស្នេហា។ អ្នកប្រហែលជាយល់សប្តិថាត្រូវគេបោក បើអ្នកមិនទុកចិត្តដៃគូរបស់អ្នក ឬបារម្ភថាគេនឹងចាកចេញពីអ្នក។ សុបិន្តអំពីការបោកប្រាស់ដៃគូររបស់អ្នក ឬដៃគូរបស់អ្នកបោកប្រាស់អ្នកអាចបណ្តាលឱ្យមានការថប់បារម្ភច្រើន។ ប៉ុន្តែសុបិនទាំងនេះមិនចាំបាច់មានន័យថាអ្នកទាំងពីរកំពុងបោកប្រាស់ ឬ ក្បត់គ្នានោះទេ។ តែការសិក្សាឆ្នាំ 2022 ដ៏ធំមួយដែលធ្វើឡើងដោយ Amerisleep បានរកឃើញថាប្រហែលមួយភាគបីនៃស្ត្រីសុបិនថាខ្លួនបោកប្រាស់ ឬ ក្បត់ដៃគូរបស់ពួកគេ រហូតគេអាចសន្មតបានថាវាអាចបណ្តាលមកពី៖

1

១.ទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកខ្វះការជឿទុកចិត្ត

Callisto Adams គ្រូបង្វឹកទំនាក់ទំនង និងជាអ្នកនិពន្ធនៅ He Texted និយាយថា "ការបោកប្រាស់ ឬចាញ់បោកក្នុងសុបិនច្រើនតែមានន័យថាអ្នកមិនទុកចិត្តដៃគូរបស់អ្នក ឬអ្នកមានអារម្មណ៍ថាដៃគូរបស់អ្នកមិនទុកចិត្តអ្នក។

2

២.អ្នកមានអារម្មណ៍ថាមានកំហុសចំពោះអ្វីមួយ

Adams និយាយថា "កំហុស ឬភាពអាម៉ាស់ បង្ហាញឱ្យឃើញនៅក្នុងសុបិនរបស់អ្នកថាជាការបោកប្រាស់ ចាប់តាំងពីវាតែងតែទាក់ទងជាមួយអារម្មណ៍ទាំងនោះ។

3


៣.ទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកមិនជួយឲ្យអ្នកសប្បាយចិត្តទេ

Adams និយាយថា សុបិនក្លែងបន្លំទំនងជាកើតឡើងញឹកញាប់ជាងគេនៅពេលដែលទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកលែងមានអារម្មណ៍ល្អដូចកាលដំបូងៗ។ Helfand និយាយថា "ដោយផ្អែកលើការពិភាក្សារបស់ខ្ញុំជាមួយគូស្វាមីភរិយាជាច្រើនគូរ សុបិន្តទាំងនេះកើតឡើងកាន់តែច្រើនបន្ទាប់ពីរយៈពេលនៃទំនាក់ទំនងស្នេហា"។

4

៤.ការភ័យខ្លាចនៃការបោះបង់ចោល

ក្តីសុបិន្តដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការក្បត់ដៃគូរបស់អ្នកអាចទាក់ទងនឹងការភ័យខ្លាចនៃអារម្មណ៍ដែលខ្លាចគេបោះបង់ចោល។ វាជារឿងធម្មតាទេដែលមានការព្រួយបារម្ភខ្លះៗ ជាពិសេសប្រសិនបើអ្នកធ្លាប់មានការធ្វេសប្រហែស ការបដិសេធ ធ្លាប់ត្រូវបានដៃគូរបោះបង់ចោល ឬឪពុកម្តាយបោះបង់ចោលកាលពីអតីតកាល។ សរុបមក សុបិននេះអាចកើតឡើងជាសញ្ញានៃរបួសអតីតកាលដែលបង្ហាញឡើងវិញ នៅពេលអ្នកគេងលក់។

5

ប្រភព ៖ បរទេស