តើវាមានន័យយ៉ាងណា នៅពេលអ្នកសុបិនឃើញនរណាម្នាក់ជានិច្ច?

កាលដែលអ្នកយល់សុបន្តិឃើញមុខនរណាម្នាក់ដដែលៗគឺមិនមែនជារឿងធម្មតានោះទេ ព្រោះវាអាចជាប្រថ្នូលក៏ថាបាន។ ហើយប្រសិនបើអ្នកចង់ដឹងថាសុបន្តិបែបនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងណាខ្លះនោះ សូមអានបន្តនៅខាងក្រោម៖

1

១.អ្នកចង់អោយមនុស្សម្នាក់នោះចូលចិត្តអ្នក

វាអាចជាថៅកែ ឪពុកម្តាយ គ្រូបង្រៀន ឬ មនុស្សដែលអ្នកស្រលាញ់។ ប្រសិនបើពួកគេមានវត្តមាននៅក្នុងសុបិនរបស់អ្នក នោះវាអាចដោយសារតែអ្នកចង់ឱ្យពួកគេចូលចិត្តអ្នកកាន់តែខ្លាំង។

2

២.មនុស្សម្នាក់នោះកំពុងគិតអំពីអ្នក

នេះគឺជាហេតុផលមួយក្នុងចំណោមហេតុផលទូទៅបំផុតដែលជាមូលហេតុដែលអ្នកសុបិន្តឃើញនរណាម្នាក់ជានិច្ច។ ថាមពលចិត្តរបស់ពួកគេបញ្ជូនរលកថាមពលយ៉ាងខ្លាំងមករកអ្នក រហូតទាល់តែពួកគេមានវត្តមានស្ថិតនៅក្នុងសុបិនរបស់អ្នក។

3


៣.បុគ្គលនោះនឹងទាញយកប្រយោជន៍ពីអ្នក

សូមប្រយ័ត្ន ប្រសិនបើនរណាម្នាក់តែងតែនៅក្នុងសុបិនរបស់អ្នក ព្រោះនេះអាចជាការព្រមានអ្នកថាពួកគេនឹងទាញយកប្រយោជន៍ពីអ្នក។

4

៤.អ្នកចង់ចំណាយពេលច្រើនជាមួយមនុស្សម្នាក់នោះ

អ្នកប្រហែលជាចង់ចំណាយពេលច្រើនជាមួយមនុស្សម្នាក់នោះ ហើយនេះជាមូលហេតុដែលអ្នកគិតអំពីពួកគេច្រើន រហូតសុបន្តិឃើញពួកគេ។ ពួកគេបានគ្រប់គ្រង សុបិនរបស់អ្នកដោយសារតែអ្នកកំពុងឈ្លក់វង្វេងឥតឈប់ឈរលើការចង់មានវត្តមានរបស់ពួកគេ៕

5

ប្រភព ៖​ បរទេស