គ្រាន់តែរើសនំមួយ វានឹងប្រាប់ថាតើនរណាជាសត្រូវរបស់អ្នក

សូម្បីតែពេលខ្លះក៏អ្នកខ្លួនឯង មិនដឹងថាខ្លួនស្អប់ ឬ មិនចូលចិត្តមនុស្សប្រភេទណាដែរ ដូច្នេះតោះមកលេងហ្គេមចិត្តសាស្រ្ត ដើម្បីទស្សន៍ទាយថាតើមនុស្សប្រភេទណាដែលអ្នកចាត់ទុកជាសត្រូវទាំងអស់គ្នា! ដោយគ្រាន់តែរើសនំមួយ រួចទៅមើលចម្លើយខាងក្រោម៖

1

១.ចម្លើយ A

អ្នកជាមនុស្សចូលចិត្តបរិយាកាសគ្រួសារដ៏កក់ក្តៅ ហើយក៏ចូលចិត្តស្តាប់ការសរសើរផងដែរ។ ដូច្នេះហើយ សត្រូវរបស់អ្នក គឺជាអ្នកដែលតែងតែបង្កបញ្ហា ដោយនិយាយពាក្យអាក្រក់ ធ្វើឱ្យអ្នកយល់ច្រលំ និងមិនស្រួលក្នុងចិត្ត។

2

២.ចម្លើយ B

អ្នកពូកែចរចារ ចូលចិត្តបត់បែន។ ដូច្នេះហើយ សត្រូវរបស់អ្នក គឺជាមនុស្សដែលនិយាយមិនចេះគិត និងតែងតែចង្អុលបង្ហាញពីកំហុស ឬ ចំណុចខ្វះខាតរបស់អ្នក។

3


៣.ចម្លើយ C

អ្នកចូលចិត្តរាប់អានមិត្តភក្តិ និងសម្រេចចិត្តលឿន ហេតុនេះហើយសត្រូវរបស់អ្នកគឺជាប្រភេទមនុស្សដែលមានចរិតស្ទាក់ស្ទើរ និងចូលចិត្តផ្លាស់ប្តូរផែនការទាំងអស់របស់អ្នក។

4

៤.ចម្លើយ D

អ្នករីករាយនឹងសេរីភាព និងចូលចិត្តលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯង។ មិត្តល្អរបស់អ្នកគឺជាមនុស្សដែល ចូលចិត្តគ្រប់គ្រងអ្នក។ ព្រោះអ្នកពិតជាមិនអាចទ្រាំបានទេ ចំពោះប្រភេទមនុស្សដែលតាមដានរាល់សកម្មភាពរបស់អ្នក ចូលចិត្តរកចំណុចខ្សោយរបស់អ្នក៕

5

 

ប្រភព ៖ បរទេស