លុយមិនសូវសម្បូរចាយទេតែកាំភ្លើងធំ Arsenal ចង់​បាន​ខ្សែប្រយុទ្ធ Real ម្នាក់ត្រឹម១៨លានផោន

ក្រុមកាំភ្លើងធំ Arsenal ប្រហែលជាមិន​ទាន់បញ្ចប់ក្នុង​ការ​ស្វែងរកកីឡាករ​តម្លៃធូថ្លៃដើម្បីពង្រឹងក្លិបនៅរដូវក្តៅនេះ បន្ទាប់ពីមានព័ត៌មានអះអាងថាពួក​គេ​កំពុង​ដាក់​សំណើរ​តម្លៃ​១៨​លាន​ផោន​ទិញ​យកខ្សែប្រយុទ្ធ Real...

Loading...