ក្ដៅៗ! មក​ដឹង​ចំណាត់ថ្នាក់​ FIFA Ranking របស់​ក្រុមបាល់ទាត់កម្ពុជា​ក្នុង​ខែ​វិច្ឆិកានេះ

សហព័ន្ធកីឡាបាល់​ទាត់​ពិភពលោកហៅកាត់ថា FIFA ​បាន​ធ្វើ​ការបន្ទាន់សម័យកាលទៅ​លើ​ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្រុមបាល់ទាត់​ជម្រើស​ជាតិក្នុង​ពិភពលោកនៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៨​ខែ​វិច្ឆិកាឆ្នាំ​២០១៩នេះ ខណៈក្រុម​ជម្រើសជាតិកម្ពុជា​ធ្លាក់ចំណាត់​ថ្នាក់ពី​លេខ​១៧២​ មក​លេខ​១៧៣​ក្នុង​ខែវិច្ឆិកា​នេះ​ដោយ​មាន​ពិន្ទុ៩៦៤ក្នុង​ដៃ។...

Loading...