ហេតុអ្វីបានជាជីវិតគូផ្អែមតែដំបូង បកស្រាយក្នុងនេះអស់ហើយ

សំណួរនេះភាគច្រើនយើងបានឮចេញពីបងប្អូនស្រីៗ ដែលតែងតែចោតសួរទៅកាន់បុរសៗថា ហេតុអ្វីបានជាប្រុសៗស្រឡាញ់ និងបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមតែពេលស្នេហាចាប់កើតដំបូង រហូតដល់មានពាក្យចាស់ពោលថា...

Loading...