២០+រូបភាពដែលធ្វើឱ្យអ្នកភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងពេលមើលឃើញ!!

នៅលើភពផែនដីមានអាយុកាល ៤,៥ ពាន់លានឆ្នាំប៉ុន្តែនៅតែពេញដោយភាពអស្ចារ្យដែលទាក់ទាញយើងដោយភាពស្រស់ស្អាតនិងធ្វើឱ្យយើងនិយាយថា“ អស្ចារ្យយើងរស់នៅក្នុងពិភពលោកដ៏អស្ចារ្យ” មិនថាវាជាដើមឈើធំសម្បើម ទឹកឃ្មុំ ឬបច្ចេកវិទ្យាអស្ចារ្យ។ បានបង្កើតឡើងដោយមនុស្ស។ ហើយមនុស្សមួយចំនួនមានសំណាងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចាប់យកវត្ថុអស្ចារ្យទាំងនេះនៅលើកាមេរ៉ារបស់ពួកគេហើយចែករំលែកវាជាមួយពិភពលោក។

ដូច្នេះយើងបានប្រមូលរូបភាពធម្មជាតិសត្វព្រៃនិងបច្ចេកវិទ្យាគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ចំនួន ២២ សន្លឹកដែលនឹងធ្វើឱ្យអ្នកភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង។

1. The value of a single tree

2. A half-open sunflower

3. A sunken ship in Antarctica

4. This opal looks like a giant explosion or the birth of the universe.

5. An amazing chimera cat

Screen Shot 2019 07 27 At 12.27.26 PM

6. Sunset over Europe

7. A monk feeding a tiger

8. Folded honeycomb

9. A space shuttle leaving the Earth’s atmosphere

10. An empty Boeing 787

11. A part of this tree trunk looks like an eye!


12. This spider patched up a hole in a leaf!

13. A pelican with a fish in its mouth

14. Tornado of birds

15. A water bridge over a road in Belgium

16. A polar bear is peering up from beneath the melting ice.

17. “The world beneath the world”

18. This tree was struck by lightning 3 hours before this photo was taken.

19. Lightning got a hole in one this past weekend in Kentucky.

20. This is an air flow study that is done with the help of colored smoke.

21. Ice suspended from trees after winter flooding

22. Sprouting strawberry seeds

តើអ្នកធ្លាប់បានរកឃើញឬចាប់យកអ្វីដែលធ្វើអោយអ្នកចាប់អារម្មណ៍ភ្លាមៗទេ? សូមប្រាប់យើងអំពីវាហើយចែករំលែករូបភាពរបស់អ្នកនៅក្នុងផ្នែកមតិយោបល់ខាងក្រោម!

Preview photo credit youandmeandrainbows / imgur, gizmo1044 / reddit