រៀបផ្ទះមិនដែលស្អាតមែនទេ? តោះនាំគ្នា មកសាកតាមវិធីរៀបចំផ្ទះ របស់នារីជប៉ុនទាំងអស់គ្នា “KonMari Method”

Marie Kondo ជាស្ត្រីជនជាតិជប៉ុនម្នាក់ ដែលអ្នកគ្រប់គ្នាស្គាល់តាមរយៈសៀវភៅដែលគាត់បានសរសេរទាក់ទងទៅនឹងសិល្បៈនៃការរៀបចំផ្ទះ និងតាមរយៈ documentary របស់ Netflix ជាដើម។ គាត់បានផ្តល់នូវគន្លឹះល្អៗក្នុងការរៀបចំផ្ទះឲ្យមានសណ្តាប់ធ្នាប់ តាមរយៈការបោះចោលរបស់ដែលលែងត្រូវការ និងថែរក្សាផ្ទះឲ្យស្អាតជានិច្ច ។

ខាងក្រោមនេះគឺជា ៥ ចំណុចសង្ខេបខ្លីៗ ដែលដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅរបស់គាត់ !

A1

ជំហានទី១៖ ត្រូវបែងចែករបស់ប្រើប្រាស់ជាផ្នែកដូចជា៖ សម្លៀកបំពាក់, សៀវភៅ និងវត្ថុអនុស្សាវរីយជាដើម។

A2

ជំហានទី២៖ បំបែកផ្នែកទាំងនោះឲ្យទៅជាផ្នែកតូចៗថែមទៀត (ឧទាហរណ៍៖ សម្លៀកបំពាក់)

- អាវ ( អាវយឺត អាវចាក់ អាវដៃវែង អាវដៃខ្លី...)

- ខោ (ខោខ្លី ខោវែង...)

- សម្លៀកបំពាក់ដែលគួរពន្យួរ (អាវក្រៅ រ៉ូប ឈុត)


- ស្បែកជើង។ល។

A3

ជំហានទី៣៖ ទុកតែរបស់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកសប្បាយចិត្ត ដោយលើកកាន់របស់ប្រើប្រាស់ទាំងនោះ ហើយសួរខ្លួនឯងថា “តើរបស់នេះសំខាន់ទេ? ធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរទេ? តើរបស់នេះធ្វើឲ្យខ្ញុំផ្តល់ក្តីស្រលាញ់ចំពោះវាទេ?” ប្រសិនបើអ្នកឆ្លើយថាអូខេ អ្នកអាចបន្តទុករបស់នោះបាន ប៉ុន្តែប្រសិនបើអត់ទេ គឺដល់ពេលដែលត្រូវបោះវាចោលហើយ។

A4

ជំហានទី៤៖ បន្ទាប់ពីសម្រេចចិត្តបោះចោលរបស់ដែលលែងត្រូវការហើយ ចូរអ្នករៀបចំកន្លែងអ្នកឡើងវិញឲ្យមានណ្តាប់ធ្នាប់ ហើយរៀបចំដាក់តាមកន្លែងដែលរបស់ទាំងនោះគួរតែនៅដូចជា សៀវភៅគួរតែនៅលើធ្នើ រីឯសម្លៀកបំពាក់គួរតែដាក់ក្នុងទូ ព្រោះធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីជៀសវាងការវង្វេងដៃ ឬមិនដឹងថារបស់នោះនៅកន្លែងណា។

A5

ជំហានទី៥៖ ពាក្យជប៉ុន «ikki ni» បានន័យថា «ធ្វើម្តងធ្វើឲ្យហើយ» គឺអ្នកគប្បីចំណាយពេលមួយថ្ងៃពេញ ដើម្បីរៀបចំតែម្តង និងកុំទុកការងារនេះបន្តដល់ថ្ងៃស្អែកទៀត៕

A6

ប្រភព ៖ បរទេស