ស្ងាត់បាត់មិនឃើញចេញបទចម្រៀងយ៉ាងយូរ ការពិត Vid Cooler សម្ងំធ្វើរឿងមួយនេះសោះ

បន្ទាប់ពីមានការ Diss Track គ្នាមួយប្រាវយ៉ាងកក្រើកពិភពចម្រៀងរ៉េបហើយ ស្រាប់តែបាត់លោក Vid Cooler ស្ងាត់មិនឃើញចេញបទចម្រៀងសោះ ខុសពីដៃគូDiss របស់ខ្លួនចេញបទជាបន្តបន្ទាប់។

11

14

បន្ទាប់ពីស្ងាត់បាត់ដំណឹងមិនឃើញចេញបទចម្រៀងធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្ររបស់លោកមានការឆ្ងល់ជាខ្លាំង ព្រោះមិនដឹងថាហេតុអ្វីទើបលោក Vid Cooler ស្ងាត់បែបនេះសោះ។

12

13

រហូតមកដល់ពេលនេះទើបយើងដឹងថា មូលហេតុដែលតារាចម្រៀង Rap Vid Cooler មិនចេញបទចម្រៀងជាយូរការពិត លោកសម្ងំរៀបចំហាងកាហ្វេផ្ទាល់ខ្លួនដែលត្រៀមប់ើកនាពេលខាងមុខនេះសោះ។

1

3


4

5

6

7

8

9

10

អត្ថបទ៖ ស្លាបប៉ាកកាមាស