រូបថត១៥សន្លឹកដែលបញ្ជាក់ពីការប្រែប្រួលទៅតាមពេលវេលា

យើងទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាបានកត់សម្គាល់ហើយថាពេលវេលាចេះតែដើរលេងនៅពេលដែលយើងសប្បាយ។ ចុងសប្តាហ៍កន្លងផុតទៅលឿនជាងនិយាយថាថ្ងៃច័ន្ទរួមជាមួយថ្ងៃអង្គារ។ អ្នកស្រាវជ្រាវយល់ស្រប៖ អារម្មណ៍របស់យើងពិតជាប៉ះពាល់ដល់របៀបដែលយើងដឹងពេលវេលា។ ទោះយ៉ាងណាពិភពលោកដែលនៅជុំវិញយើងកំពុងផ្លាស់ប្តូរក្នុងល្បឿនដែលមិនអាចផ្លាស់ប្តូរបានដោយមិនថាយើងមានអារម្មណ៍ឬអត់។

KnongSrok TV បានរើសយកការប្រៀបធៀបគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ចំនួន ១៥ នៃអ្វីដែលពិភពលោករបស់យើងមើលទៅពីមុននិងឥឡូវនេះហើយយើងចង់ចែករំលែកជូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាទស្សនាកម្សាន្ត!

1 Mont-St.-Michel, France 

1

2 Giza, Egypt 

2

3 New York, USA

3

4 Mataró, Spain

4

5 Vienna, Austria 

5

6 Hong Kong

6

7 Bergamo, Italy 

7

8 Paris, France


8

9 Denpasar, Indonesia

10

10 Vienna, Austria 

11

11 New York, USA 

12

12 Bali, Indonesia 

13

13 Arica, Chile 

14

14 Agra, India

15

15 Istanbul, Turkey 

99

សម្របសម្រួល៖ Mss Soma / ប្រភព៖ Bright side